fredag 14 maj 2010

Flytt avslutad

Alla aktieinnehav finns numera i kapitalförsäkringen. Flyttkarusellen är därmed avslutad. Det finns flera orsaker till varför jag samlar aktieinnehaven i kapitalförsäkringen; jag slipper fundera över skattekonsekvenser vid affärer och courtaget är lägre. Sammantaget ger detta att motståndet blir mindre när det gäller att genomföra nödvändiga förändringar bland innehaven. Flytten har inte föranletts av några övervägningar kring huruvida kapitalförsäkringen som sådan är mer eller mindre gynnsam jämfört med en vanlig depå. Kvar hos Swedbank finns, utöver buffert- och transaktionskonton, fortfarande cirka 50 000 kr i fonder.

Inga kommentarer: