fredag 7 maj 2010

Mer om Spiltan

Jag fick som tidigare nämnts Spiltans årsredovisning på posten. Utmärkt toalettläsningslitteratur (toaletten är den plats på vilken jag läser årsredovisningar - en hel liten hög med årsredovisningar ligger inne i badrummet).

I Spiltans årsredovisning läser jag att de totala kostnaderna för att driva Spiltan under 2009 uppgick till 5,5 miljoner kronor. Detta ger i relation till värdet av tillgångarna en kostnadsandel på inte mindre än 3,4 procent! Spiltan med vd Per H Börjesson brukar med jämna mellanrum gå till frontalangrepp mot fondbolagen och deras, som det heter, orimligt höga avgifter. Att Spiltan då har en kostnadsandel på hela 3,4 procent inger inte direkt förtroende. Investmentbolagskollegan Industrivärden hade under samma period förvaltningskostnader på 0,2 procent av portföljens värde. Spiltan har alltså en kostnadsnackdel på 3,2 procentenheter av portföljvärdet gentemot Industrivärden. Det vill till att Spiltans ledning är synnerligen lyckosam i sina placeringsval för att kunna kompensera för denna kostnadsnackdel.

Industrivärden är förmodligen det investmentbolag på börsen med den lägsta kostnadsandelen men även i jämförelse med de flesta andra större investmentbolag har Spiltan en kostnadsnackdel.

Inga kommentarer: