söndag 30 maj 2010

Tiggerientreprenör?

Är du arbetslös? Känner du att pengarna inte riktigt räcker till för att du skall kunna leva det liv du vill? Skulle du vilja tjäna en extra slant för att förgylla tillvaron?

Om svaret på någon av ovanstående frågor är Ja kan en karriär som tiggerientreprenör vara något för dig.

Tiggeri är den nya framtidsbranschen. Sverige har tidigare inte haft något tiggeri att tala om men det kan Du ändra på. Även om tiggerientreprenörer lite smått har börjat exploatera de svenska storstäderna är marknaden långt ifrån mättad. Du har fortfarande chansen att få en rejäl del av den stora tiggerikakan. Möjligheterna är enorma!

Nu frågar du dig säkert om det är så bra som det låter. Kan man verkligen tjäna pengar på tiggeri? Svaret är utan tvekan Ja.

Jag insåg tidigt den ekonomiska potentialen i tiggeriverksamhet och har därför genomfört en liten förstudie.

Det finns i huvudsak tre sorters tiggeri:

1. Klassiskt tiggeri. Du sitter eller står på gatan med en kopp eller mössa i vilken dina kunder skall betala dig. Eventuellt kompletterar du med en skylt som beskriver vad du skall ha pengarna till, exempelvis för att bekosta en operation eller ny bil. En klassisk tiggare kan även vandra omkring på gatorna och mera direkt kontakta sina kunder.

2. Musiktiggeri. Köp eller införskaffa på annat sätt ett instrument. Placera dig på en vältrafikerad gata och börja spela. Du behöver inte spela bra. Det är tvärtom en fördel att spela riktigt illa eftersom du då framstår som extra behövande i dina kunders ögon.

3. Kollektivtrafiktiggeri. Fördelen med kollektivtrafiktiggeri är att dina kunder inte kommer undan dig. De sitter på sina säten i den stängda spår- eller tunnelbanevagnen och kan helt enkelt inte undvika dig och dina kamrater. Du har gott om tid att bearbeta varje kund, antingen genom att helt enkelt räcka fram en tom kopp eller mössa, fråga efter pengar eller visa en skylt som berättar vad du skall köpa för de pengar dina kunder ger dig.

Min förstudie har visat att en genomsnittlig kund betalar tiggerientreprenören mellan 5 och 20 kronor per tillfälle. Det är vanligare med mynt än med sedlar men mycket ovanligt med endast några enstaka kronor. Min bedömning är att en genomsnittlig transaktion uppgår till cirka 7 kronor för klassiskt tiggeri och 8 kronor för musik- och kollektivtrafiktiggeri.

Lönsamheten varierar mellan de olika formerna av tiggeri. Det klassiska tiggeriet är mindre lönsamt än musik- och kollektivtrafiktiggeriet. Det klassiska tiggeriet har dock fördelen att det kräver en mindre arbetsinsats i och med att tiggerientreprenören slipper att röra på sig.

Inkomstkalkyler

Klassiskt tiggeri

En klassisk tiggerientreprenör får ungefär en kund var sjätte minut, dagtid mellan 10 och 19 i tätortscentra. Totalt alltså 10 kunder per timme. Timlönen uppgår därmed till 70 kr. Allt skattat och klart. Tiggerientreprenörer jobbar oftast 7 dagar i veckan och som regel även mer än åtta timmar per dag. Låt oss skaffa en liten säkerhetsmarginal i beräkningen och istället anta att de endast arbetar 9 timmar per dag (rast behövs kanske inte om man ändå bara sitter still) 6 dagar i veckan. Månadslönen blir då 7x10x9x6x4 = 15 120 kr. Skattat och klart.

Musiktiggeri

En musiktiggerientreprenör får enligt min lilla förstudie dels en högre genomsnittlig ersättning men även fler ersättningar per timme. Jag beräknar att musiktiggerientreprenören i genomsnitt attraherar 12 kunder per timme. Månadslönen blir därmed 8x12x9x6x4= 20 736 kr. Skattat och klart.

Kollektivtrafiktiggeri

Kollektivtrafiktiggerientreprenören är tiggerientreprenörernas främsta företagare men de behöver även jobba hårdast i och med att de ständigt rör sig i spårvagnar och mellan hållplatser. Eftersom jag själv vintertid är en flitig kollektivtrafikanvändare har jag mycket ingående kunnat studera kollektivtrafiktiggerientreprenörerna i arbete. En kollektivtrafiktiggerientreprenör lyckas attrahera i genomsnitt 2,5 kunder per spårvagn. Om kollektivtrafiktiggerientreprenörer rör sig kring knutpunkter behöver entreprenören inte vänta längre än max tre minuter på varje ny spårvagn. En resa mellan hållplatser som ligger i anslutning till knutpunkter tar ungefär cirka 2,5-3 minuter, låt oss säga tre minuter jämnt. En kollektivtrafiktiggerientreprenör kan därmed attrahera inte mindre än 10x2,5 kunder i timmen. Med ett genomsnittligt transaktionsbelopp på 8 kr kan kollektivtrafikentreprenören därmed komma upp i en timlön på 200 kr! Månadslönen blir 8x25x9x6x4= 43 200 kr. Skattat och klart.

Det säger sig självt att om okvalificerad arbetskraft kan komma upp i nettolöner på mellan 15 och 43 tusen kronor kommer det att bli konkurrens om attraktiva områden. Det är därför fullt naturligt att tiggerientreprenörerna organiserar sig i skrån som kan dela upp städerna i zoner och gemensamt mota bort konkurrenter. Entreprenörerna måste därför betala en del av sina inkomster till skråledare som sköter logistik, ordning och konkurrensfrågor. Detta måste även du räkna med om du vill ge dig in i tiggeribranschen. Driftiga tiggerientreprenörer siktar lämpligen på att själva bli skråledare.


Målgruppsanalys

Tiggerientreprenörens bästa kunder är, i fallande ordning:

1. Kvinnor mellan 15 och 28 år av alla etniciteter.
2. Svenska kvinnor mellan 30 och 55 år anställda i mjuka yrken som skola, socialtjänst eller kultursektorn.
3. Invandrarmän mellan 20 och 40 år.

Kollektivtrafiktiggerientreprenörer skall framförallt bearbeta kategori 1 eftersom dessa kunder nästan alltid kommer att betala om du bara står framför dem tillräckligt länge. Kategori två föredrar ofta att själva uppsöka sina leverantörer och köper därför sina tjänster främst av klassiska tiggerientreprenörer och musiktiggerientreprenörer eftersom de känner sig godast om de av egen fri vilja skänker pengar. Kundkategori tre är de klassiska tiggerientreprenörernas främsta kunder. Din tiggeriverksamhet blir lönsammare om du känner din målgrupp!

När vi har kommit så här långt hoppas jag att du vet om tiggerientreprenör är ett yrke för dig. Jag kan erbjuda dig den uppbackning som krävs för att klara konkurrensen med andra entreprenörer. Det är tufft ute på gatorna och mot en fast procentsats av inkomsterna erbjuder jag dig ett eget område som du själv kan exploatera utan konkurrens från andra entreprenörer och utan att behöva frukta att andra organisationer tar över ditt område. Tillsammans kan vi uträtta stordåd i den växande tiggeribranschen.

Jag erbjuder följande:

  • Du får ditt eget område i en svensk kommuns centrala delar.
  • Jag förser dig med rekvisita och en trovärdig bakgrundshistoria.
  • En personligt utformad målgruppsanalys hjälper dig att maximera kundtillströmningen.

För detta betalar du endast 50 procent av nettointäkterna. Kom ihåg att du själv bestämmer hur länge du arbetar. Veckan har sju dagar och åtminstone 12 timmar av dygnet är exploaterbara.

För en mindre fast avgift om 1 500 kr per vecka erbjuder jag dig även kost och logi samt transporter till ditt produktionsområde.

Hör av dig till sparsamtleverne@hotmail.com om du är intresserad av att tjäna pengar som tiggerientreprenör. Det finns gott om godtroget folk där ute och det är dessa vi skall tjäna pengar på!

5 kommentarer:

michael sa...

Är det inte så att en större del av intäkten inte tillfaller tiggaren och att denne inte är entreprenör utan tillhör en organisation? Jag skulle kunna tänka mig att ge tiggare pengar om visste att pengarna inte går till någon annan. Vet vi hur det ser ut bakom tiggaren? Hur ser kassaflödet ut? / Micke

Gustav sa...

michael:

Att skänka pengar till tiggare bör man endast göra om man tycker att tiggeri är något bra. Tycker du det?

Du har rätt i att tiggarna ingår i maffialiknande strukturer som utöver tiggeri även sysslar med människosmuggling, prostitution och narkotikahandel. Skänker man pengar till organiserade zigenartiggare skänker man pengar till maffian. Dumt folk tar aldrig slut och det har tiggerientreprenörerna förstått.

Gustav sa...

Förtydligande. Självklart behöver man inte vara dum bara för att man skänker pengar till tiggare. Många har nog helt enkelt inte tänkt igenom vad det innebär.

michael sa...

Det är mest misstanken om organiserad brottslighet som gör att jag inte ger pengar till tiggare. Å andra sidan är det rätt skönt att ha det att skylla på och inte ge pengar. Istället för att ge pengar till tiggare så borde man kanske skänka (mer) pengar till organiserad välgörenhet

Gustav sa...

michael:

I Sverige behöver ingen svälta ihjäl. Alla som behöver det för att överleva får hjälp av det sociala. Alla utan undantag. Ingen svälter ihjäl. Du bör därför fråga dig varför folk tigger. I fallet med de romska rumänerna som nu översvämmer Göteborgs gator handlar det om ren affärsverksamhet. Ju fler som skänker pengar desto fler tiggare anländer. Utbud och efterfrågan.