fredag 14 maj 2010

Göran Johanssons avskedspresent till Göteborgarna

Så fick han sitt hjul till slut, Göran Johansson. Det omdebatterade "stadshjulet" är på plats och monterat. En sista avskedsgåva till Göteborgarna, för Göran är inte längre kommunstyrelsens ordförande.Det känns helt rätt att hjulet har placerats i anslutning till det operahus Göran Johansson mer eller mindre på egen hand beslutade skulle byggas. Göran Johansson är driftig och vet hur han skall få saker att hända. Tyvärr saknar han smak och det som kunde ha blivit ett operahus som satte Göteborg på kartan blev istället något slags hamnmagasin. Stadshjulet blev förhoppningsvis Göran Johanssons sista insats för stadens förfulning.


Inga kommentarer: