fredag 30 april 2010

Sensationellt klargörande från Kriminalvårdens forskningschef angående våldtäktsepidemin

I en ledarartikel i Borås Tidning utfrågas Martin Grann, psykolog och Kriminalvårdens forskningschef, om hur sexualbrottslingar skall behandlas.

Martin Grann: "Något som vi kan och måste bli bättre på handlar om språk och kultur. Vi har i många fall redan psykologer som talar andra språk, till exempel arabiska, men inte i tillräcklig utsträckning. Vi jobbar särskilt på att hitta psykologer med annan kulturell bakgrund. Det är viktigt, inte bara med språkkunskaper men även att förstå hur man tänker i andra kulturer. Särskilt eftersom en väldigt hög andel av sexualbrottslingarna inte har svenska som modersmål."

Martin Granns konstaterande att sexualbrottsligheten i dagens Sverige i stor utsträckning är ett importerat problem lär kosta honom jobbet, om han inte klarar sig undan genom att skylla på att han är felciterad.

Martin Grann nöjer sig inte med att konstatera att sexualbrottsligheten är ett importerat problem. Han insinuerar dessutom att det finns en kulturell förklaring till invandrarnas (arabernas) höga andel av sexualbrotten:

"Min uppfattning är att i den svenska diskursen är vi naivt sekulariserade. Inte minst när det gäller att förklara den här typen av mänskligt beteende. Det ska vara diagnoser och gärna förklaringar som handlar om hjärnan. När det handlar om grova brott så finns det starka mekanismer som gör att vi vill slå det ifrån oss, och få oss att känna att vi har förklaringar och kontroll, för det känns obehagligt att det kan finnas sådana brott i ett modernt samhälle.

Folk blir nästan förbannade om man säger att varken biologiska eller psykologiska modeller över hjärnan kan förklara vad människan är kapabel till."

Kriminalvårdens forskningschef avfärdar alltså biologin och psykologin som förklaringsmodell till sexualbrottsligheten. Då Martin Grann redan tidigare konstaterat att sexualbrottsligheten till mycket stor del kan härledas till invandrade svenskar återstår väl egentligen bara den kulturella förklaringsmodellen: Vår svenska våldtäktsepidemi är resultatet av en snedvriden syn på kvinnan och sexualiteten som har rötterna i främmande kulturer.

Inga kommentarer: