onsdag 26 december 2007

Liten varning för Afrikafonder

Afrikafonder marknadsförs nu aggressivt av svenska banker. Dessa fonder är som regel mycket starkt beroende av Sydafrika. Det styrande partiet i Sydafrika, ANC, har nyligen fått en ny ledare i form av Jacob Zuma. Denne galning, våldtäktsman, polygamist och rasist väntas efter nästa val också ta över presidentposten. Jag vill varna för konsekvenserna om så sker. Risken är nämligen att detta kommer att leda till en massemmigration av de vita sydafrikanerna, som är ryggraden i den sydafrikanska ekonomin. En miljon vita sydafrikaner har redan flytt landet efter Apartheids upplösning och om Zuma kommer till makten är risken stor att kriminalitet, rasism, landreformer och allmän anarki tvingar i väg resten. Konsekvensen för Afrikafonderna riskerar att bli förödande.

Jag är även i övrigt inte särskilt entusiastisk över Afrikafondernas potential. Detta eftersom jag tvivlar på Afrikas långsiktiga förmåga till ekonomisk tillväxt. Afrikafonder placerar idag sina pengar huvudsakligen i Sydafrikas vita ekonomi, diverse arabländer i Nordafrika samt eventuellt även globala råvarubolag som exploaterar naturtillgångar i Afrika. Det "svarta" Afrika är med andra ord inte vad man placerar i om man köper en Afrikafond. Detta Afrikas framtid är för övrigt allt annat än ljus i skenet av hiv-epidemin, oerhörd brottslighet, instabila regeringar och låg utbildningsnivå. När det gäller det arabiska Afrika har vi som bekant problemen med islam, och kampen mellan reformister och islamister är ingalunda över i ett land som Egypten (som de flesta Afrikafonder investerar i). Inget talar för att Afrika kommer att ta över Asiens plats som "världens fabrik". Det finns en anledning till varför Afrika är så fattigt, och själva fattigdomen är i sig självt inget som automatiskt leder till hög tillväxt. Afrika befinner sig idag inte där Asien befann sig för 50, 40 eller 30 år sedan. Låt gärna Afrika vara en krydda i din portfölj men ha inte överdrivna förväntningar om en utveckling lik den i Kina och Indien.

Inga kommentarer: