söndag 2 december 2007

Första söndagen i advent

Vad passar väl bättre så här på första söndagen i advent än att läsa en bibeltext? Med tanke på att bloggen sägs ha en inriktning mot ekonomi väljer jag därför Matteus 19:16-24.

En ung man som ägde mycket

Då kom en man fram till honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?"

Jesus sade: "Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet, så håll budorden."

"Vilka?" frågade han, och Jesus svarade: "Dessa: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt,

Visa aktning för din far och din mor och Du skall älska din nästa som dig själv."

Då sade den unge mannen: "Allt detta har jag hållit. Vad är det som fattas?"

Jesus svarade: "Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig."

När ynglingen hörde svaret gick han sin väg bedrövad, för han ägde mycket.

Men Jesus sade till sina lärjungar: "Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket.

Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike."

Inga kommentarer: