lördag 1 december 2007

Ekonomisk ställning 30 november

Jag har tidigare oroat mig för effekterna av den senaste tidens dystra börsklimat på denna månadssammanställning. När siffrorna är hopsummerade visar det sig dock att tillgångarna har ökat för 16:e månaden i rad.

Tillgångar och skulder 30 november 2007

Pengar: 73 315 kr.
Aktiefonder: 67 932 kr.
Aktier: 37 050 kr.

Kortkredit: -2 429 kr.

Summa tillgångar och skulder: 175 868 kr.

Ställningen föregående månad var 173 962 kr. Ökningen är alltså 1 906 kr, eller 1,1 procent. Under november sparade jag 6 840 kr. Sparandet är något mindre än under oktober vilket huvudsakligen förklaras med lägre inkomst.

Inga kommentarer: