söndag 31 augusti 2008

Ekonomisk ställning 31 augusti 2008

Tillgångar och skulder 31 augusti 2008

Pengar: 78 821 kr.
Aktiefonder: 66 536 kr.
Aktier: 65 370 kr.

Kortkredit: -1 981 kr.

Summa tillgångar och skulder: 208 746 kr.

Jämfört med föregående månad har nettotillgångarna ökat i värde med 4 138 kr (2 procent).

Portföljens sammansättning var denna månad inte helt optimal i jämförelse med börsindex. Oroligheterna i Ryssland gjorde att Rysslandsfonden tappade cirka 1 000 kr i värde. Aktieinnehavet i New Wave tappade en tusenlapp i värde efter att flera analytiker skrev ned sina riktkurser för bolaget efter rapporten. Även Swedbank bidrog negativt med en tusenlapp efter fortsatta oroligheter på finansmarknaderna. Resterande innehav bidrog sammantaget med en svag värdeökning. Aktierna i New Wave Group kommer att säljas vid lämpligt tillfälle (skuldsättningen är hög vilket försvårar fortsatt förvärvstillväxt och lagren enorma. Ledningen säger att risken för inkurans är låg, men såväl inköpare som säljare måste i så fall vara genier med tanke på att lagret består av kläder och presentartiklar).

Inga kommentarer: