måndag 11 augusti 2008

Den politiska risken i Ryssland

Ibland hörs röster som ifrågasätter värderingen på börserna i vissa tillväxtländer och utvecklingsländer. Ryssland är ett exempel där somliga historiskt har tyckt att p/e-talen är alldeles för låga med tanke på vinstutvecklingen.

Den politiska risken i ett land som Ryssland är dock mycket högre än i Europa, USA eller Japan och det är därför högst motiverat med ett ganska stort värderingsgap (i ärlighetens namn har jag i nuläget faktiskt ingen direkt koll på p/e-nivåerna i Ryssland, resonemanget är principiellt). Det rysk-georgiska kriget fick RTS att falla handlöst i fredags och raset fortsätter idag. Den som sparar i Rysslandsfonder har i många fall fått se sina pengar mångdubblas i värde, men utvecklingen har svängt kraftigt både upp och ner. Putins och Medvedevs sanslösa krig (som man ändå kan ha viss förståelse för, läs Kurt Lundgrens inlägg om Georgiens Blitzkrieg) visar att de ryska bolagens vinster skall värderas lågt beroende på den politiska risken. Krig är inte det enda hotet, för bara några år sedan förstatligade Putin ett stort oljebolag med en regimkritisk huvudägare.

Jag har själv en del pengar i Rysslandsfonder och tror på landets framtida potential. Mina Rysslandsfonder svar dock bara för lite drygt 5 procent av mitt totala sparkapital. Trots årets mycket dåliga utveckling på de ryska börserna står mitt innehav på plus. Det gäller att vara långsiktig om man vill tjäna pengar i tillväxtländerna (eventuellt kombinerat med en extrem kortsiktighet).

Inga kommentarer: