måndag 5 april 2010

Sparportföljens uppbyggnad

När årets första kvartal har avslutats kanske det kan vara intressant att titta närmare på sparportföljens uppbyggnad. Om inte annat är det intressant för mig att se den procentuella fördelningen för olika innehav.

Per den 31 mars uppgick sparandet alltså till 364 640 kr. Vi listar innehaven i storleksordning:

Räntesparande (i nuläget endast bankkonton) 26,1
Industrivärden C 12
Avanza Zero 7,9
Swedbank A + pref 6,4
Skagen Global 6,3
Investor B 5,7
Brummer MS 5,5
Kinnevik B 5,5
HSBC Gif Indian Equity 5,3
Skagen Kon-Tiki 4,9
Robur Ryssland 4,8
Robur Kina 3,3
JPM Global Natural Resources 3,1
Svolder B 1,8
Lundbergs 1,5

Kommentar: 15 olika innehav går ganska lätt att överblicka, kanske finns det utrymme för ytterligare några innan portföljen blir för spretig. Industrivärden är det största innehavet men utgör ändå bara 12 procent av portföljen. Jag är nöjd med att inga enskilda innehav tar allt för stor plats.

Fördelning per tillgångsslag:

Räntesparande: 26,1
Hedgefonder: 5,5
Aktier: 68,4

Kommentar: Fördelningen mellan aktie- och lågriskplaceringar är ungeför som jag vill ha den. Aktieandelen kan dock tillåtas öka ytterligare lite på något års sikt. Risknivån i lågriskavdelningen har i år ökat genom placeringar i hedgefonder vid sidan av rent räntesparande.

Förhållande aktier/aktiefonder: Fonderna utgör 52 procent av sparportföljens aktieandel. Det är ett ganska medvetet val att låta aktiefonderna och aktierna utgöra en ungefär lika stor andel (säger vi).

Andel (ren) exponering mot tillväxtmarknader: 18,3 procent fördelat på 4 rena tillväxtmarknadsfonder. Andelen är egentligen större om man beaktar att Skagen Global innehåller en inte oansenlig andel tillväxtmarknadsaktier. En aktie som Kinnevik har dessutom stor exponering mot tillväxtmarknader. Tillväxtmarknadernas andel av aktieportföljen uppgår till nästan 27 procent. Jag har för mig att tillväxtmarknaderna utgör ungefär en fjärdedel av världens samlade börsvärde vilket gör att jag inte är underinvesterad mot tillväxtmarknaderna.

Förhållandet mellan svenska och utländska placeringar:

40,8 procent är placerat i svenska aktier och aktiefonder. 27,7 procent är placerat i utländska aktiefonder.

Man kan jämföra portföljdispositioner i all evighet och det blir tröttsamt ganska fort. Jag tror ändå att det är viktigt att åtminstone ibland rada upp sina innehav för att titta på dem en stund. Någon kanske upptäcker att ett visst innehav har vuxit till en jätte i portföljen, en annan kanske upptäcker att exponering mot Latinamerika saknas helt och hållet.

Inga kommentarer: