torsdag 29 april 2010

Cykeltrenden - går det att både njuta av och tjäna pengar på den?

Att cykla hem från jobbet i solsken, stanna vid tappen och köpa en glass, fortsätta över och förbi motorvägsköerna i maklig fart men ändå vara förvissad om att resan hem går fortare än med spårvagn är kanske gott nog. Cyklister som inte nöjer sig med upplevelsen, miljövänligheten och motionen har dock även möjlighet att köpa aktier i cykelproducenter och så att säga profitera på sitt nöje, men är det en god idé?

Många skickliga aktieplacerare har ofta god förmåga att identifiera trender i samhället och köpa aktier i företag som har förmågan att exploatera dessa trender. Ett bolag som Investor inriktar sig på investeringar i Hälsovårdssektorn eftersom man tror att denna del av den globala ekonomin kommer att växa snabbare än ekonomin i stort. Industrivärden motiverade sitt inhopp i AB Volvo med att man hade identifierat ett stort och kraftigt växande behov av transporter i takt med att ekonomin blir allt mer globaliserad. Bloggaren Cornucopia växlade över till oljeaktier sedan han fått insyn i begreppet Peak Oil och dragit slutsatsen att detta fenomen skulle leda till stadigt stigande oljepriser under lång tid.

Det råder inte något tvivel om att cyklandet blivit “inne” i Sverige på senare år. Fler och fler väljer att ställa bilen, åtminstone några dagar i veckan, och istället cykla till jobbet. Cykelpendlarna ses numera året runt, i regn såväl som i solsken. Cykelvägar anläggs i snabb takt, vilket gör det än mer attraktivt att cykla.

Sverige utgör dock bara en liten del av den globala cykelmarknaden. I ett traditionellt mycket cykeltätt land som Kina strävar människor efter att kunna ställa undan sin cykel för att istället köpa bil.

Cykeltrenden är inte stark bara i Sverige. Cykeln är på frammarsch i större delen av den industrialiserade världen. Att jättestaden Mexico City låter danska konsulter utforma ett cykelvägsnät är ingen isolerad företeelse. De problem bilismen orsakar i förvuxna jättestäder låter sig inte lösas med fler bilvägar. Fler och fler inser att satsningar på kollektivtrafik och cykeltrafik är hållbara lösningar.

Att kineser ställer undan sina cyklar och istället köper bil är olyckligt för kinesiska cykelproducenter men påverkar i mindre utsträckning de globala cykelproducenterna. Den typ av tekniskt mycket enkla cyklar som kineserna slänger undan i någon gränd kan inte riktigt jämföras med de dyrbara och tekniskt avancerade cyklar som den stilmedvetna västerlänningen köper. De ledande cykeltillverkarna tillverkar endast i mindre utsträckning sådana enkla cykelmodeller som eventuellt missgynnas av den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländerna. I ekonomiska termer är cykeltrenden i den utvecklade världen alltså viktigare än det, eventuellt, minskade cykelintresset i länder som Kina.

Det som talar för att cyklandet kommer fortsätta öka är:
*en ökad medvetenhet om den miljöförstöring som följer i bilismens spår,
*städer som inte längre klarar av att hantera en växande bilpark med köer och tidsförluster som följd,
*en allmän hälsotrend,
*ett sparsamt leverne,
*det faktum att Peak Oil kommer omöjliggöra bilism för merparten av folket någon gång i framtiden (om man nu tror på detta framstår cykelindustrin som ett klockrent case).

Aktiemarknaden svämmar inte direkt över av noterade cykelproducenter. Vår svenska cykelkung Salvatore Grimaldis företagsgrupp är dessvärre inte börsnoterad och detsamma kan sägas om det familjeägda cykelkomponentföretaget Shimano, vars växlar och bromsar sitter i ganska många cyklar världen över. Världens största cykelproducent Giant Manufacturing Co. handlas dock på börsen i Taipei, Taiwan. Där handlas också Merida Industry Co Ltd, världens näst största noterade cykelproducent. På senare år har aktiekursen i dessa båda företag korrelerat ganska väl med oljepriset och kan därför vara intressanta alternativ för den som tror på stigande oljepriser, om det nu inte räcker att tro på den allmänt starka cykeltrenden.

En nyanlagd cykelväg i Göteborg precis bredvid Ånäsvägen. Lägg märke till den helt tomma cykelbanan och jämför med den mer eller mindre stillastående trafiken ner mot Tingstadstunneln längst till vänster i bild.

Inga kommentarer: