söndag 21 februari 2010

Om snö och långsiktighet i affärer

Nyss hemkommen från en skidtur runt sjön ser jag snösvängens gubbar jobba utanför köksfönstret med sina skyfflar och plogar. Vintern 2009/2010 har onekligen varit en lukrativ vinter för de enptreprenörer som har avtal med kommuner och fastighetsägare om att sköta snöröjningen. Snösvängen har varit igång i tre månader nu och en hel del sköna slantar bör ha hamnat i fickorna på de personer som rycker in när det snöar. Jag är ytligt bekant med en entreprenör i bemanningsbranschen som för några år sedan tecknade avtal om snöröjning med en kommun i Västsverige. En grundersättning betalades ut varje år vare sig det snöade eller inte, men detta var inte nog tyckte entreprenören som ofta klagade över bristen på snö. Hans bemanningsverksamhet hade en viss slagsida mot sommarhalvåret och snöröjning skulle därför balansera upp verksamheten på ett bra sätt. Åren gick och den ena snöfria vintern avlöste den andra. Efter vintern 2008/2009 fick han nog och sade upp avtalet. Bristen på långsiktighet och uthållighet hade skördat ännu ett offer. För ett litet bemanningsbolag med ett fåtal anställda skulle en vinter som denna ha betytt fina inkomster. Så kan det gå.

Mer om snön

När jag var en liten spoling brukade jag ägna vinterdagarna åt att bygga snöborgar och snögrottor. Jag tillbringade hela dagar ute i snön och gjorde endast korta avstickare till hemmet för att dricka varm nyponsoppa när mamma ropade efter mig från balkongen. När jag idag rör mig ute i mitt bostadsområde ser jag knappt en enda unge. Inte någonstans syns spår efter några snöborgar, snöbollslyktor eller snögubbar. Vad har hänt? Är det lika illa ute i landet?

Snön och kollektivtrafiken

På nyheterna ser jag att tågtrafiken har drabbats hårt av vädret i vinter. Jag tar mig till jobbet med hjälp av spårvagn och hela denna vinter har trafiken flutit perfekt. Inga inställda eller kraftigt försenade spårvagnar har givit upphov till irritation och bittra utfall om att bomba Västtrafik. Spårvagnstrafiken i Göteborg sköts av Göteborgs Spårvägar och kanske beror den smärtfria vintern på att Västtrafik inte lägger sig i hur spårvagnstrafiken sköts. Jag är hur som helst mycket nöjd med att kollektivtrafiken, åtminstone vad gäller mina resor, har flutit på fantastiskt bra i vinter.

Inga kommentarer: