onsdag 3 februari 2010

Den perverse profeten Muhammed

"En 12-årig flicka i Saudiarabien som ansökt om skilsmässa från sin 80-årige make har oväntat dragit tillbaka sin ansökan, rapporterar saudiska medier.

Barnäktenskap är inte förbjudet i Saudiarabien, vars lagstiftning är grundat på islamiska sharialagar."


Vad tänker ni vanliga svenskar när ni läser en tidningsnotis som den ovan? Pedofili och brott mot barn brukar ju annars uppröra svenskar som inget annat så varför väcker tidningsnotisen ingen vrede bland er?

Profeten Muhammed (mhbih) gifte sig med Aisha när hon var 6 år gammal och fullbordade genom samlag äktenskapet med henne när hon var 9 år. Perioden mellan giftermålet och äktenskapets fullbordan ägnade Muhammed (mhbih) bland annat åt att torrjucka mellan Aishas lår och Aisha själv har beskrivit hur hon fick torka sperma från profetens mantel.

Uppgifterna om profeten Muhammeds (mhbih) våldtäkter och pedofila läggning är hämtade direkt ur Bukhari, en samling av profetens uttalanden och handlingar som anses vara den mest autentiska källan till islam efter Koranen. Det handlar alltså inte om rasistiska vanföreställningar. Att profeten Muhammed äktade och våldtog Aisha och därmed gjorde sig skyldig till pedofili är inget som kan ifrågasättas. Islams urkunder är källan.

Vilka implikationer får det då att islams grundare och profet var en simpel våldtäktsman och pedofil? Koranen anger att Muhammed var en ofelbar person och på grund av detta kan han inte kritiseras för att ha ha gift sig med och våldtagit ett litet flickebarn. Följden är att muslimska länder som t ex Saudiarabien än idag tillåter barnäktenskap och att barnäktenskap är i överensstämmelse med islamiska sharialagar.

Känner ni några troende muslimer? Fråga dem då vad de anser om profetens äktenskap med Aisha? Var äktenskapet bra? Fråga vad de anser om profetens våldtäkter? Jag tror ni kommer att bli något överraskade. Ingen troende muslim tar avstånd från sin helige profets handlingar. Ett sådant avståndstagande skulle strida mot islam.

Islam medför att pedofilin institutionaliseras. Miljontals barnbrudar i muslimska länder våldtas och utnyttjas över 1 000 år efter att profeten Muhammed fick sin rättmätiga dom. Nästan ingen protesterar.

En sång som kanske kan få er att minnas lite bättre: Sång.


Inga kommentarer: