måndag 8 februari 2010

Nu säljer jag allt, men hur skall återköpen gå till?

Jag behöver ett råd. Börsen har ju gått ner lite grann den sista veckan och kanske går den ner ytterligare en del. Nedgången har resulterat i att tekniska signaler har utlösts i diverse index. Alla aktierelaterade innehav skall därför självklart säljas.

Den syn på aktiemarknaden som ligger till grund för mina egna innehav är att vi har att se fram emot stigande index de kommande två åren. Därmed inte sagt att det inte går ner på vägen men på två års sikt förväntar jag mig att börserna generellt befinner sig på en signifikant högre nivå än idag.

Jag behöver nu råd om hur jag skall lägga upp 1. försäljningen av samtliga aktierelaterade innehav samt 2. återköpen av dessa innehav på ett sådant sätt att jag inte går miste om den värdeutveckling jag förväntar mig från och med idag och två år framåt.

Om jag säljer allt idag blir min exponering mot aktiemarknaden noll. Jag inväntar sedan tekniska signaler innan jag återigen börjar köpa. Hur skall jag lägga upp sälj och köp för att inte gå miste om den avkastning de kommande två åren som ju är orsaken till att jag överhuvudtaget är exponerad mot aktiemarknaden?

Någon kanske misstänker att jag alls inte tänker sälja allt och att frågeställningen egentligen handlar om huruvida en person som har en positiv grundsyn vad gäller börsens utveckling på några års sikt alls behöver bry sig om trenden? Denna någon kan ha fel. Eller inte. Vissa hävdar att personer som ser sig som nettoköpare av aktier inte gynnas av stigande kurser så länge företagsvinsterna utvecklas åt rätt håll. Kursuppgångar är för dessa personer samma sak som utebliven framtida avkastning. Meningarna är delade. Det enda som är säkert är att de som är säkra på sin sak nästan alltid har fel.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Har du läst "Aktiestinsens råd".
Gå in på bloggaren"40procent 20år"
och läs stinsens råd.
Hälsningar
NISSE

Gustav sa...

Nisse:

Aktiestinsen är ett bra exempel på att det gäller att bli riktigt gammal för att fullt ut kunna dra nytta av ränta på ränta-effekten. :)

Putte sa...

Din frågeställning är snömos. Vad är det du vill veta?

Gustav sa...

Putte:

Nej, du är snömos. :)

Bea sa...

Är alla dina innehav maniska indexföljare? I så fall borde svaret vara att du inte bör sälja förens två år (om din profetia slår in). Men alla bolag går ju inte som resten av börsen, sitter du på ett sådant innehav kan man ju försöka experimentera med att träffa ett sälj- och köp-läge. Om man vill. Och om man inte är chicken då.

Gustav sa...

Bea:

En hel del säljer allt vid rätt tekniska signaler och har gjort det nu. Om index sedan stiger kraftigt dagen/dagarna efter att de tekniska säljsignalerna utlöstes kan de tekniska signalerna mycket väl bli neutrala eller positiva hux flux och då skall alltså innehaven återköpas?