torsdag 3 oktober 2013

Portföljförändringar

Cirka 80 procent av pengarna från försäljningen av Svolder återinvesterades tämligen omgående i några av mina befintliga innehav, nämligen Fortum, Lundbergföretagen, Investor och Industrivärden. Resultatet av alla dessa transaktioner är dels att sparportföljens aktieandel minskat, dels att aktieportföljens förväntade direktavkastning ökat i både absoluta och relativa tal.

Inga kommentarer: