lördag 26 oktober 2013

Omviktning i aktieportföljen

Efter Kinneviks fantastiska kursutveckling det senaste året närmade sig innehavet hundratusen i värde. Kursen har på sistone framförallt drivits uppåt genom att onlineinvesteringarna, främst då Zalando, omvärderats av marknaden. För att uppnå en bättre balans mellan innehaven i portföljen har jag sålt lite aktier i Kinnevik och istället ökat i Investor (samt i lite mindre utsträckning även ökat räntesparandet). Jag är inte rädd för stora och snabba kursfall i Kinnevik, i sådant fall hade jag sålt en större andel, men jag strävar alltid efter en risknivå som passar mig och då krävs det ibland sådana små justeringar som skett den senaste månaden. Det är inte aktuellt att i närtid köpa aktier för månadssparandet.

Inga kommentarer: