onsdag 2 oktober 2013

Hej då Svolder!

Investmentbolaget Svolder är ett innehav som följt mig länge. Genom Svolder har jag erhållit viss exponering mot småbolag och utdelningen har varit hög. Det som talat emot Svolder har hela tiden varit de höga förvaltningskostnaderna och att effekten av utdelningspolicyn om fem procent av substansvärdet blivit att innehav har måst säljas av för att finansiera utdelningen. Bolaget har därför haft svårt att öka substansen och därigenom även minska förvaltningskostnadens relativa andel.

Svolder har nu antagit en ny utdelningspolicy och resultatet av den är att utdelningen sänks från föregående års 3,30 kr per aktie till 2,10 kr per aktie. Utdelningen kan hädanefter alltså betraktas som medioker i en jämförelse med andra investmentbolag. För alla mina innehav gäller att jag helst ser att innehavet är så stort att årets utdelning kan återinvesteras i aktien utan att courtagekostnaden för detta blir groteskt hög. I fallet Svolder innebär utdelningssänkningen att jag inte längre är ens nära att nå den nivån på utdelningar. Detta i kombination med att jag dels befarar att den sänkta utdelningsambitionen kommer resultera i stigande investmentbolagsrabatt och dels är neutralt inställd till innehavsbolagen medförde att jag idag sålde alla aktier i bolaget.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Fast du missar nog en spännande och framgångsrik resa för bolaget nu när Öresund kommit in....

Gustav sa...

Kanske det. Dock skeptisk. Jag har aldrig gillat Öresund. Jag har heller aldrig gillat misslyckade försök till marknadstajming vilket Svolder försökt sig på i många år nu.