måndag 28 december 2009

Betydelsen av likviddagar vid fondförsäljning

Det finns faktiskt vissa fördelar med att dels vara kund i en riktig bank och dels äga denna banks fonder. Jag är till exempel kund i både Swedbank och Avanza och kan därför göra adekvata jämförelser dem emellan. För aktiva fondsparare kan det vara viktigt att snabbt kunna genomföra affärer. Snabba fondaffärer är dock endast möjliga om man köper och säljer i storbankens egna fonder. För Roburs fonder gäller till exempel noll likviddagar för 80 procent av försäljningsvärdet. Det går alltså att sälja t ex Robur Ryssland och samma dag kunna omplacera 80 procent av likviden till en ny fond. Säljer man å andra sidan en extern fond, exempelvis som jag gjorde med HSBC Indian Equity i en vändningsaffär, tar det en hel vecka innan man får tillgång till likviden. I sådana fall gäller det att som fondsparare ha tillgång till överskottslikviditet om man inte vill utsätta sig för en extra stor kursrisk under den dryga vecka det kan ta att sälja en fond och inhandla en annan med samma pengar.

En aktiv fondsparare behöver inte bara ta ställning till hur bra fonden är utan också hur snabbt pengarna rullar.

Swedbank:
Försäljning av Swedbank Roburs fonder som görs före bryttiden sker normalt till samma bankdags handelskurs. Försäljning för upp till 80 procent av innehavets värde betalas ut direkt till ditt konto. Om du säljer hela innehavet så betalas normalt resterande del ut 1-3 bankdagar efter försäljning.

Försäljning av externa fonder som görs före bryttiden sker normalt till nästa bankdags handelskurs. Beloppet betalas normalt ut 3-5 bankdagar efter att försäljningen har registrerats.

Inga kommentarer: