tisdag 20 februari 2018

PangPang-rapport från portföljbolaget Devport

Teknikkonsultbolaget Devport, som ingår i aktieportföljen sedan börsnoteringen i december, kom idag med sin första rapport som noterat bolag. Omsättningen steg organiskt med 53 procent till 235  miljoner kr och EBITA exkl kostnader för noteringen ökade med 187 procent till 21,5 miljoner kr.

EBITA-marginalen hamnade för helåret på 9,1 procent men ser man till sista kvartalet hamnade den på 14,1 procent, mot 5,8 procent föregående år. 

Vid årsskiftet sysselsatte Devport 300 konsulter och underkonsulter. Varje sysselsatt konsult resulterar i en fakturering på cirka 1 miljon kr per år. Utan någon tillväxt alls i konsultorganisationen 2018 kan vi således förvänta oss en omsättning på 300 miljoner kr, eller en tillväxt på 28 procent. Men bolaget anställer hela tiden och letar dessutom aktivt efter företag att förvärva. Jag står därför fast vid min tidigare bedömning att Devport under 2018 kommer omsätta minst 350 miljoner kr, vilket motsvarar en tillväxt på närmare 50 procent.

Resultatmässigt innebär en kraftig omsättningstillväxt att Devports marginal stiger i och med att lednings- och administrationsresurser är dimensionerade för att Devport skall kunna omsätta halvmiljarden.

Devports andel av aktieportföljen är i nuläget 1,2 procent.

Inga kommentarer: