onsdag 28 februari 2018

Ekonomisk ställning 28 februari 2018

Aktier: 1 131 750 kr
Fonder: 145 896 kr
Övriga tillgångar: 334 700 kr

Summa tillgångar: 1 612 346 kr.

Under årets två första månader har värdet av mina tillgångar ökat med 34 747 kr (2,2 procent).

Aktie- och fondportföljen har utvecklats marginellt bättre än SIX30RX men jag börjar känna mig lite orolig för aktiemarknaden och har på marginalen ökat ränteandelen genom att låta en större del av månadssparandet än brukligt gå till räntesparande. Mina tillgångar består till 79 procent av aktier och 21 procent räntesparande.
Inga kommentarer: