söndag 31 december 2017

Uppföljning kärninnehav 2017

Min aktieportfölj består av såväl stora som små innehav samt en del fonder men av avgörande betydelse för utvecklingen är ändå hur det går för de stora kärninnehaven, som för närvarande är 7 till antalet.


AndelKursutv.
Investor B18%9,87
Hansa Medical14%114,16
Industrivärden C14%19,26
Swedbank A12%−10,17
Kinnevik B10%27,03
Lundbergföretagen B7%9,76
Sampo6%7,54

Hansa Medical är som synes den stora värdedrivaren i portföljen. Nästa år blir ett mycket spännande år för Hansa, som då skall redovisa resultat i sina avgörande njurtransplantationsstudier samt, eventuellt, hinna med att skicka in en ansökan om godkännande för Ides till FDA.

Mitt största innehav Investor har tuffat på bra och investmentbolagskollegan Industrivärden riktigt bra. Men så har ju börsens industribolag haft en generellt god utveckling.

Swedbank är portföljens sorgebarn med en kursförlust på 10 procent, men här är utdelningen på 6 procent ändå en god tröst.

Kinnevik har efter några svaga år återhämtat sig och levererar en mycket god avkastning. Zalando är numera ett så stort innehav för Kinnevik att man nästan kan säga att bolaget står och faller med Zalando.

Lundbergföretagen avkastar goda 10 procent och nu när värderingspremien nästan är borta kanske det snart är dags att börja köpa nya aktier.

Sampo, slutligen, är ett för året helt nytt innehav. Stabilitet och hög direktavkastning är vad jag förväntar mig av denna finanskoncern.

Inga kommentarer: