söndag 2 december 2012

2012 års utdelningar - utfall

När nu Svolders utdelning kommit in på kontot är det läge att summera utdelningsåret 2012. Jag har mottagit totalt 9577,50 kr i aktieutdelningar, att jämföra med 2011 då aktieutdelningarna uppgick till 5542,50 kr.

Industrivärden 470x4,5 kr (4) = 2137,50 kr
Investor 175x6 (5)kr = 1050 kr
Swedbank 550x5,3(2,10) = 2915 kr
Kinnevik 375x5,50 (4,50)= 2062,5 kr
Lundbergs 85x4 (3,50) = 340 kr
Svolder 325 x 3,3 (3,30) = 1072,50  kr

Utdelningar 2011 inom parentes.

Inga kommentarer: