tisdag 27 november 2012

Konjunkturläget

Barometerindikatorn 86 för november. Enligt min hemmasnickrade börsteori är det bättre att köpa aktier när barometerindikatorn visat låga siffror ett tag än att köpa när barometerindikatorn visat höga siffror en tid.

Inga kommentarer: