måndag 31 december 2012

Ekonomisk ställning 31 december 2012

Räntesparande: 232 902 kr.
Hedgefonder: 86 180 kr.
Aktiefonder: 89 979 kr.
Aktier: 285 580 kr.

Summa tillgångar: 696 641 kr.


Andel räntesparande 33,5%
Andel hedgefonder 12,4%
Andel aktiesparande 54,1%
Andel aktier Sverige 70,0%

Under 2012 ökade sparkapitalet i värde med 163 182 kr (30,6 procent) eller i genomsnitt 13 599 kr per månad - mitt ur ett ekonomiskt perspektiv mest framgångsrika år hittills således!

Efter att ha backat 2011 vände Stockholmsbörsen åter upp och året slutade med en uppgång på 12 procent, vilket så klart hade en positiv inverkan på sparportföljens aktieandel. Mitt största innehav Swedbank steg 43 procent, mitt näst största innehav Industrivärden steg 31 procent och fjärde största innehavet Investor 32 procent. Fantastiska siffror! Tredje största innehavet Kinnevik steg med mer måttliga 0,5 procent, Lundbergs med 13 procent och Svolder med 8 procent, allt exklusive utdelningar - som under året summerades till 9 577,50 kr.

Mot slutet av året togs Fortum in som nytt innehav i portföljen och som förväntat har aktien ännu inte rört sig så mycket. Northland Resources såldes med förlust och Nordic Mines såldes med vinst.

Brummer BMS och Brummer BMS2XL har stigit med cirka 4 respektive 5 procent. Avkastningen är inte längre vad den har varit historiskt men multistrategifonderna har ännu aldrig gett negativ avkastning på årsbasis och så länge de ger dubbla bankräntan kan jag inte vara särskilt missnöjd.

Bland aktiefonderna har det inte hänt särskilt mycket under året. Labrusca såldes dock av och det är jag mycket nöjd med. Danske Banks båda tillväxtmarknadsfonder har stigit i värde med 28 respektive 18 procent. Skagen Global ökade med 11 procent och Kon-tiki med mer modesta 7 procent. JPMs naturresursfond sjönk med 14 procent mätt i kronor och Ryssland ökade cirka 8 procent.

2 kommentarer:

Marcus sa...

Vad kommer det sig att du inte har allt "räntekapital" i hedgefonder med låg risk istf på ett räntekonto? Kan man inte se hedgefonder som så pass låg risk att de kan ersätta räntesparande helt? Eller handlar det om att pengarna inte är lika lättrörliga i en hedgefond som de är på ett sparkonto? Förutom dina hedgefonder gilalr jag Excalibur och Atlant Stability, hittills har dessa fonder känt mkt stabila och säkra, men jag har kanske fel?

Gustav sa...

Marcus:

Jag kan aldrig komma ifrån känslan av att hedgefonder, även om de är av multistrategitypen, om man har otur kan gå käpprätt åt helvete. Finns många exempel på detta. Atlant Stability har jag faktiskt ägt, förvaltaren drev tidigare, om jag minns rätt, en annan hedgefond som gick katastrofalt dåligt och lades ner, sen startade han Atlant Stability istället. Den viktigaste anledningen till att jag fördelar mitt kapital mellan ränta, hedge och aktier i ungefär de proportioner jag nu har är dock att jag helt enkelt sover bäst om natten då...