måndag 1 maj 2017

Ekonomisk ställning 30 april 2017

Aktier: 1 053 989 kr.
Fonder: 130 981 kr.
Övriga tillgångar: 338 231 kr.

Summa tillgångar: 1 523 201 kr.

Eftersom jag numera bara redovisar vid nytt ATH börjar det bli tätt mellan inläggen.

Några viktiga punkter:

1. Jag är numera aktiemiljonär för första gången.
2. Jag håller på att bygga upp en position i Sampo och det är dit de senaste månadernas sparande främst har gått. Målet för denna position är cirka 5% av portföljvärdet.
3. Jag har även efter cirka 10 års funderande börjat köpa aktier i Latour och även här är målet cirka 5 procent. Köpen i Sampo går dock före samtidigt som köpen i Latour bara sker när aktien handlas till rabatt, vilket sker ibland.
4. Jag har sålt innehavet i en av Danske Banks dyra och underpresterande tillväxtmarknadsfonder och istället köpt Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära. Ytterligare omallokeringar är på gång.

Inga kommentarer: