torsdag 10 mars 2016

Aktier i Rhovac sålda (teckna/sälj)

Jag tilldelades för en tid sedan som bekant 300 + 300 units i Rhovac, som sedan omvandlades till totalt 1200 aktier och 600 teckningsoptioner. För aktierna betalade jag 8,30 st medan teckningsoptionerna formellt var vederlagsfria. Totalt betalade jag således 9 960 kr för mina 1200 aktier och 600 teckningsoptioner.

Handeln med dessa värdepapper startade igår och jag har sålt samtliga aktier för sammanlagt 15 836 kr eller i snitt 13,20 kr per aktie. Detta motsvarar en värdeökning på 5 876 kr eller 59 procent.

Teckningsoptionerna ligger fortfarande kvar i depåerna och är i skrivande stund värda 2 796 kr. Medräknas dessa i kalkylen uppgår vinsten istället till 8 672 kr eller 87 procent.

Inga kommentarer: