söndag 1 februari 2015

Ekonomisk ställning 31 januari 2015

Räntesparande: 346 261 kr.
Hedgefonder: 100 800 kr.
Aktiefonder: 112 644 kr.
Aktier: 526 740 kr.

Summa tillgångar: 1 086 445 kr.

Under årets första månad har mina tillgångar ökat i värde med 34 299 kr (3,3 procent).

Inga kommentarer: