lördag 1 januari 2022

Ekonomisk ställning 31 december 2021

Aktier: 1 995 112 kr

Fixed income: 223 062 kr

Aktiefonder: 689 400 kr

Räntesparande: 462 948 kr

Summa tillgångar: 3 370 522 kr.

År 2021 avslutades med ett nytt ATH och tillgångarna ökade under det gångna året i värde med 792 625 kr.
Inga kommentarer: