söndag 30 juni 2019

Ekonomisk ställning 30 juni 2019

Aktier: 1 315 365 kr
Preferensaktier: 26 592 kr
Aktiefonder: 160 500 kr
Räntesparande: 365 013 kr

Summa tillgångar: 1 867 470 kr.

Efter en kraftig börsnedgång i maj återhämtade sig index under juni och sparportföljen kunde notera ett nytt ATH, även om det inte är många kronor upp jämfört med utgången av april.