torsdag 31 oktober 2019

Ekonomisk ställning 31 oktober 2019

Aktier: 1 321 229 kr
Preferensaktier: 37 194 kr
Aktiefonder: 223 761 kr
Räntesparande: 343 788 kr.

Summa tillgångar: 1 925 972 kr.

Det gick trögt även i oktober under detta mitt börshelvetesår 2019 men ett nytt ATH infann sig åtminstone och det är ju alltid något.