tisdag 26 november 2019

2 miljoner kronor! Ekonomisk ställning 26 november 2019

Aktier: 1 393 710 kr 
Preferensaktier:38 851 kr kr
Aktiefonder: 227 842 kr
Räntesparande: 340 401 kr.

Summa tillgångar: 2 000 804 kr.


Så tog då äntligen sparportföljen steget över 2-miljonersgränsen. Enligt allas vår kompis Ullareds-Morgan är man inte en riktig man utan ett par millar på kontot så jag träder nu in på obekant mark.

Den första miljonen var klar i juni 2014 och det innebär att det tog cirka fem och ett halvt år att fixa min andra miljon. Jag räknar med att det tar cirka 5 år att fixa den tredje miljonen också, men det vore riktigt trevligt om det kunde gå ännu fortare. lördag 9 november 2019

Inlösen av Akelius preferensaktier, alternativa placeringar

Akelius har så slutligen beslutat vad många länge misstänkt, nämligen att lösa in samtliga utestående preferensaktier. Inklusive upplupen utdelning löses aktierna in till kursen 347,50 kr i december, och jag får därför cirka 8500 kr att placera på annat sätt.

Ett alternativ till Akelius pref är så klart dess nya D-aktie. Jag är dock inte road av att ta valutarisk i min lilla fixed income-portfölj och avstår därför. SBB D ger i nuläget 5,7% och där lär jag öka lite. Estea Sverigefastigheters kapitalandelsbevis 3 handlas på börsen, ger 6,25% i ränta på nominell kurs (handlas lite över nominell kurs i nuläget) samt även möjlighet/risk till vinst/förlustdelning vid framtida inlösen. Jag äger inte Estea men kan tänka mig att göra det. Jag kan även tänka mig att öka i K2A pref om den går att köpa till en direktavkastning på 6 procent. Jag äger även Klövern pref, Alm Equity pref och Corem pref men här hamnar inte likviden från Akelius.

Det är ett antal miljarder som skall omplaceras när Akelius har löst in sina preferensaktier. Det är troligt att en hel del av dessa söker sig till andra svenska preferensaktier. Kanske får vi därför se en tillfällig press uppåt på dessa.