söndag 30 maj 2010

Tiggerientreprenör?

Är du arbetslös? Känner du att pengarna inte riktigt räcker till för att du skall kunna leva det liv du vill? Skulle du vilja tjäna en extra slant för att förgylla tillvaron?

Om svaret på någon av ovanstående frågor är Ja kan en karriär som tiggerientreprenör vara något för dig.

Tiggeri är den nya framtidsbranschen. Sverige har tidigare inte haft något tiggeri att tala om men det kan Du ändra på. Även om tiggerientreprenörer lite smått har börjat exploatera de svenska storstäderna är marknaden långt ifrån mättad. Du har fortfarande chansen att få en rejäl del av den stora tiggerikakan. Möjligheterna är enorma!

Nu frågar du dig säkert om det är så bra som det låter. Kan man verkligen tjäna pengar på tiggeri? Svaret är utan tvekan Ja.

Jag insåg tidigt den ekonomiska potentialen i tiggeriverksamhet och har därför genomfört en liten förstudie.

Det finns i huvudsak tre sorters tiggeri:

1. Klassiskt tiggeri. Du sitter eller står på gatan med en kopp eller mössa i vilken dina kunder skall betala dig. Eventuellt kompletterar du med en skylt som beskriver vad du skall ha pengarna till, exempelvis för att bekosta en operation eller ny bil. En klassisk tiggare kan även vandra omkring på gatorna och mera direkt kontakta sina kunder.

2. Musiktiggeri. Köp eller införskaffa på annat sätt ett instrument. Placera dig på en vältrafikerad gata och börja spela. Du behöver inte spela bra. Det är tvärtom en fördel att spela riktigt illa eftersom du då framstår som extra behövande i dina kunders ögon.

3. Kollektivtrafiktiggeri. Fördelen med kollektivtrafiktiggeri är att dina kunder inte kommer undan dig. De sitter på sina säten i den stängda spår- eller tunnelbanevagnen och kan helt enkelt inte undvika dig och dina kamrater. Du har gott om tid att bearbeta varje kund, antingen genom att helt enkelt räcka fram en tom kopp eller mössa, fråga efter pengar eller visa en skylt som berättar vad du skall köpa för de pengar dina kunder ger dig.

Min förstudie har visat att en genomsnittlig kund betalar tiggerientreprenören mellan 5 och 20 kronor per tillfälle. Det är vanligare med mynt än med sedlar men mycket ovanligt med endast några enstaka kronor. Min bedömning är att en genomsnittlig transaktion uppgår till cirka 7 kronor för klassiskt tiggeri och 8 kronor för musik- och kollektivtrafiktiggeri.

Lönsamheten varierar mellan de olika formerna av tiggeri. Det klassiska tiggeriet är mindre lönsamt än musik- och kollektivtrafiktiggeriet. Det klassiska tiggeriet har dock fördelen att det kräver en mindre arbetsinsats i och med att tiggerientreprenören slipper att röra på sig.

Inkomstkalkyler

Klassiskt tiggeri

En klassisk tiggerientreprenör får ungefär en kund var sjätte minut, dagtid mellan 10 och 19 i tätortscentra. Totalt alltså 10 kunder per timme. Timlönen uppgår därmed till 70 kr. Allt skattat och klart. Tiggerientreprenörer jobbar oftast 7 dagar i veckan och som regel även mer än åtta timmar per dag. Låt oss skaffa en liten säkerhetsmarginal i beräkningen och istället anta att de endast arbetar 9 timmar per dag (rast behövs kanske inte om man ändå bara sitter still) 6 dagar i veckan. Månadslönen blir då 7x10x9x6x4 = 15 120 kr. Skattat och klart.

Musiktiggeri

En musiktiggerientreprenör får enligt min lilla förstudie dels en högre genomsnittlig ersättning men även fler ersättningar per timme. Jag beräknar att musiktiggerientreprenören i genomsnitt attraherar 12 kunder per timme. Månadslönen blir därmed 8x12x9x6x4= 20 736 kr. Skattat och klart.

Kollektivtrafiktiggeri

Kollektivtrafiktiggerientreprenören är tiggerientreprenörernas främsta företagare men de behöver även jobba hårdast i och med att de ständigt rör sig i spårvagnar och mellan hållplatser. Eftersom jag själv vintertid är en flitig kollektivtrafikanvändare har jag mycket ingående kunnat studera kollektivtrafiktiggerientreprenörerna i arbete. En kollektivtrafiktiggerientreprenör lyckas attrahera i genomsnitt 2,5 kunder per spårvagn. Om kollektivtrafiktiggerientreprenörer rör sig kring knutpunkter behöver entreprenören inte vänta längre än max tre minuter på varje ny spårvagn. En resa mellan hållplatser som ligger i anslutning till knutpunkter tar ungefär cirka 2,5-3 minuter, låt oss säga tre minuter jämnt. En kollektivtrafiktiggerientreprenör kan därmed attrahera inte mindre än 10x2,5 kunder i timmen. Med ett genomsnittligt transaktionsbelopp på 8 kr kan kollektivtrafikentreprenören därmed komma upp i en timlön på 200 kr! Månadslönen blir 8x25x9x6x4= 43 200 kr. Skattat och klart.

Det säger sig självt att om okvalificerad arbetskraft kan komma upp i nettolöner på mellan 15 och 43 tusen kronor kommer det att bli konkurrens om attraktiva områden. Det är därför fullt naturligt att tiggerientreprenörerna organiserar sig i skrån som kan dela upp städerna i zoner och gemensamt mota bort konkurrenter. Entreprenörerna måste därför betala en del av sina inkomster till skråledare som sköter logistik, ordning och konkurrensfrågor. Detta måste även du räkna med om du vill ge dig in i tiggeribranschen. Driftiga tiggerientreprenörer siktar lämpligen på att själva bli skråledare.


Målgruppsanalys

Tiggerientreprenörens bästa kunder är, i fallande ordning:

1. Kvinnor mellan 15 och 28 år av alla etniciteter.
2. Svenska kvinnor mellan 30 och 55 år anställda i mjuka yrken som skola, socialtjänst eller kultursektorn.
3. Invandrarmän mellan 20 och 40 år.

Kollektivtrafiktiggerientreprenörer skall framförallt bearbeta kategori 1 eftersom dessa kunder nästan alltid kommer att betala om du bara står framför dem tillräckligt länge. Kategori två föredrar ofta att själva uppsöka sina leverantörer och köper därför sina tjänster främst av klassiska tiggerientreprenörer och musiktiggerientreprenörer eftersom de känner sig godast om de av egen fri vilja skänker pengar. Kundkategori tre är de klassiska tiggerientreprenörernas främsta kunder. Din tiggeriverksamhet blir lönsammare om du känner din målgrupp!

När vi har kommit så här långt hoppas jag att du vet om tiggerientreprenör är ett yrke för dig. Jag kan erbjuda dig den uppbackning som krävs för att klara konkurrensen med andra entreprenörer. Det är tufft ute på gatorna och mot en fast procentsats av inkomsterna erbjuder jag dig ett eget område som du själv kan exploatera utan konkurrens från andra entreprenörer och utan att behöva frukta att andra organisationer tar över ditt område. Tillsammans kan vi uträtta stordåd i den växande tiggeribranschen.

Jag erbjuder följande:

  • Du får ditt eget område i en svensk kommuns centrala delar.
  • Jag förser dig med rekvisita och en trovärdig bakgrundshistoria.
  • En personligt utformad målgruppsanalys hjälper dig att maximera kundtillströmningen.

För detta betalar du endast 50 procent av nettointäkterna. Kom ihåg att du själv bestämmer hur länge du arbetar. Veckan har sju dagar och åtminstone 12 timmar av dygnet är exploaterbara.

För en mindre fast avgift om 1 500 kr per vecka erbjuder jag dig även kost och logi samt transporter till ditt produktionsområde.

Hör av dig till sparsamtleverne@hotmail.com om du är intresserad av att tjäna pengar som tiggerientreprenör. Det finns gott om godtroget folk där ute och det är dessa vi skall tjäna pengar på!

torsdag 20 maj 2010

Filip Weintraubs nya fond Labrusca Global

Nu vet vi varför Filip Weintraub lämnade Skagen Fonder. Han har startat ett nytt fondbolag - Labrusca Family Office - där han skall förvalta fonden Labrusca Global. Fonden skall vara fokuserad och endast innehålla 30-40 aktier men skall även kunna använda sig av derivat, blankning och obligationer.

Det som talar för fonden är kanske framförallt att Filip Weintraub placerar sin egen förmögenhet i fonden, att han har en mycket lång placeringshorisont och att placeringsfilosofin liknar den som så framgångsrikt användes när Weintraub förvaltade Skagen Global.

Det som talar emot fonden är att den är dyr, mycket dyr. Förvaltningsavgiften uppgår till 1,5 procent men dessutom tas en prestationsbaserad avgift på 20 procent av avkastningen som överstiger euribor ut, med ett treårigt High watermark. Valet av euribor känns lite märkligt. Varför skall en global aktiefond jämföras med riskfri ränta snarare än ett globalt aktieindex?

Det intressanta för en fondsparare är dock inte hur mycket avgifter man betalar utan hur stor avkastning man får efter att avgifterna är dragna. Jag betalar gärna mycket pengar till Filip Weintraub om hans fond ger mig god avkastning!

Det är mycket möjligt att jag ger Filip Weintraub och hans fond Labrusca Global en chans. I nuläget äger jag endast en globalfond och det är Skagen Global. Om jag bestämmer mig för att köpa Labrusca kommer jag att föra över en del kapital från Skagen Global till denna fond.

onsdag 19 maj 2010

Yttrandefriheten under attack

Historiska fakta: Muslimernas profet Muhammed gifte sig med en sexårig flicka och hade samlag med henne då hon var nio. Muhammeds förhållande med Aisha är inget som ens muslimer ifrågasätter. Det handlar om ett historiskt faktum precis som det är ett historiskt faktum att Muhammed lät avrätta alla män i den judiska stammen Quaraizah och att Muhammed inte bara hade 11 fruar utan dessutom även konkubiner (se t ex Wikipedia).

På en affisch som Skånepartiet har spridit finns följande information:

1. En tecknad bild av en naken medelålders man som håller en naken liten flicka i handen.

Under bilden syns texten:

2. MOHAMMED MED HUSTRU
3. Han 53 och hon 9
4. Är det sådana bröllop vi vill se i SKÅNE?

5. Bild på Carl P Herslow med bildtexten 6. HERSLOW KASTAR UT ISLAM
7. Bild på Ilmar Reepalu med bildtexten 8. REEPALU HJÄLPER FRAM ISLAM

Idag åtalade Justitiekanslern Skånepartiets ordförande Carl P Herslow för hets mot folkgrupp sedan denne spritt den affisch vars innehåll jag ovan redogjort för.

Om det inte längre är tillåtet att kritisera islam eller att redogöra för historiska händelser har vi inte längre någon yttrandefrihet i Sverige. Domstolarna har fortfarande chansen att fria Herslow men det står redan klart att Justitiekanslern och lagen om hets mot folkgrupp är en större fara för svensk demokrati och yttrandefrihet än några förvirrade islamister som attackerar Lars Vilks någonsin kan bli.

Enligt JK förmedlar affischen ett budskap som uttrycker missaktning för en folkgrupp med anspelning på trosbekännelse. Frågan är om muslimer nu också riskerar att åtalas vid religionsutövning eftersom affischens budskap (punkt 1-3) ju är en del av muslimsk tro.

Sydsvenskan
DN
GP

lördag 15 maj 2010

Miljöpartiets blivande(?) språkrör roar sig

Med anledning av att politikerbroilern Gustav Fridolin idag valdes in i Miljöpartiets partistyrelse och allmänt tippas efterträda Peter Eriksson som språkrör kan det vara på sin plats att återigen länka nedanstående bild. Gustav Fridolin befinner sig på något slags fylleorgie på Hultsfredsfestivalen. Notera Palestinasjalen. Byxorna är neddragna och någons hand befinner sig i Gustavs skrev. Snart i en regering nära dig?

fredag 14 maj 2010

Flytt avslutad

Alla aktieinnehav finns numera i kapitalförsäkringen. Flyttkarusellen är därmed avslutad. Det finns flera orsaker till varför jag samlar aktieinnehaven i kapitalförsäkringen; jag slipper fundera över skattekonsekvenser vid affärer och courtaget är lägre. Sammantaget ger detta att motståndet blir mindre när det gäller att genomföra nödvändiga förändringar bland innehaven. Flytten har inte föranletts av några övervägningar kring huruvida kapitalförsäkringen som sådan är mer eller mindre gynnsam jämfört med en vanlig depå. Kvar hos Swedbank finns, utöver buffert- och transaktionskonton, fortfarande cirka 50 000 kr i fonder.

Göran Johanssons avskedspresent till Göteborgarna

Så fick han sitt hjul till slut, Göran Johansson. Det omdebatterade "stadshjulet" är på plats och monterat. En sista avskedsgåva till Göteborgarna, för Göran är inte längre kommunstyrelsens ordförande.Det känns helt rätt att hjulet har placerats i anslutning till det operahus Göran Johansson mer eller mindre på egen hand beslutade skulle byggas. Göran Johansson är driftig och vet hur han skall få saker att hända. Tyvärr saknar han smak och det som kunde ha blivit ett operahus som satte Göteborg på kartan blev istället något slags hamnmagasin. Stadshjulet blev förhoppningsvis Göran Johanssons sista insats för stadens förfulning.


Ursäkt

En läsare har påpekat att denna bloggs användning av begreppet "profeten Muhammed" är djupt kränkande för kristna. Läsaren påpekar att en upphöjelse av Muhammed till profet är samma sak som att förneka Jesus som Messias, dvs ren hädelse enligt kristen tro.

Jag har tidigare inte tänkt på hur kränkande det kan vara för mina kristna läsare att ständigt få läsa om "profeten Muhammed", "pedofilprofeten" etc och kommer därför fortsättningsvis att referera till Muhammed som "muslimernas profet" om det anses nödvändigt att överhuvudtaget använda ordet "profet" i texten. Jag ber hemskt mycket om ursäkt och lovar att göra bot och bättring.

Med anledning av ovanstående vill jag även be alla muslimer som läser detta att endast använda begreppet "profeten Muhammed" inom hemmets fyra väggar så att ni inte, medvetet eller av misstag, råkar kränka landets kristna befolkning när ni är ute och protesterar mot kränkande behandling av Muhammed, muslimernas profet.

torsdag 13 maj 2010

Vad har dessa människor i Sverige att göra?

Konstnären och yttrandefrihetskämpen Lars Vilks attackerades som bekant av en medeltidspöbel under en föreläsning i Uppsala häromdagen. När jag ser på filmerna av det som hände frågar jag mig varför människor som de i pöbeln överhuvudtaget befinner sig i Sverige? Varför tillåter vi dem att vistas här?

Film som visar angreppet:

Film som visar händelseförloppet uppifrån läktaren:

"Allah Akbar"-skränande pöbel utanför salen:

Det var inte bara Lars Vilks som angreps i föreläsningssalen. En åskådare blev bespottad och misshandlad av den religiösa pöbeln sedan han uppmanat till besinning (slutet av film två visar detta händelseförlopp mer i detalj):

Personerna som misshandlade den modige unge mannen, som flera gånger ju faktiskt bokstavligen vänder andra kinden till, erkänner sina brott på Facebook, klicka för förstoring (bild ursprungligen postad på Flashback):

På Facebook startades för övrigt även gruppen "Mörda horungen (Lars Vilks)!!!" av en viss Lottovinst vid namn Hussein Ali Khan:
Alla medlemmar av den aktuella Facebookgruppen bör rimligen hämtas in av Farbror Blå för förhör. De personer som spottar på och misshandlar åskådaren (både filmbevis och erkännande finns på nätet) bör, om polisen sköter sitt jobb (vilket inte är säkert) redan sitta inlåsta.

tisdag 11 maj 2010

Det går bra att köpa men inte att sälja!

Följande meddelande möter mig i Swedbanks Internetbank:

"Fondandelar i Rysslandsfonden kan köpas som vanligt, dock kan inte inlösenuppdrag verkställas för närvarande. Dessa kommer verkställas så snart det är möjligt.
Detta beslut har tagits i enlighet med rådande regelverk, såväl lagstiftning som fondbestämmelser. Skälet är situationen på den ryska marknaden med kraftigt försämrad likviditet för många värdepapper samt de idag stora utflödena i fonden."


Swedbank meddelar alltså att det går bra att köpa andelar i Rysslandsfonden. Det går också bra att lägga en säljorder men Swedbank bestämmer själva vilken dag och till vilken kurs denna säljorder skall verkställas. Det låter ju, hmm, intressant...

Det verkar som om den stora massan av svenska småsparare fick lite panik i helgen efter förra veckans ras och tryckte på säljknappar mest hela tiden, men att en stor fond som Robur Ryssland inte kan hantera ett stort utflöde av pengar kom som en överraskning för mig. Moskvabörsen är tydligen mycket mindre än jag har föreställt mig.

måndag 10 maj 2010

Liten omstuvning

Jag har bestämt mig för att samla alla aktier i kapitalförsäkringen och har därför under morgonen sålt och återköpt de flesta innehaven. Med hjälp av mina goda tradingkunskaper lyckades jag återköpa innehaven för mindre än vad jag sålde dem för och kunde därmed i någon mån kompensera för dubbla courtage. Jag passade samtidigt på att öka i Swedbank med 35 aktier men äger nu endast Swedbank A och inte längre några preferensaktier.

Mer om varför i ett senare inlägg.

söndag 9 maj 2010

Drevet går...mot varghataren

Ni såg kanske Dokument Inifrån om en grupp grovt kriminella svenskar som bestämt sig för att utrota vargen ur den svenska faunan?

De kriminella varghatare som medverkade i programmet omfattas naturligtvis av källskydd och journalisten lär inte röja deras namn. Problemet för de kriminella varghatarna är dock att även om ansikten och röster förvrängdes i programmet kan uppmärksamma tittare ändå samla ledtrådar om varghatarnas identiteter på hög när de gång på gång tittar på programmet och lägger märke till varje liten detalj.

På Internet pågår nu en frenetisk jakt på de personer som medverkade i programmet och kanske då främst på den så kallade samordnaren, som eventuellt också redan är identifierad. Även vapenexperten kan ha skäl att känna sig orolig. Förhoppningsvis sitter en hel del kriminella varghatare ute i sina stugor och är rejält uppskrämda just nu. Drevet går och den här gången är det inte vargen som är utsatt...

Antalet vargar i Sverige

Personliga assistenter

Politik handlar i stor utsträckning om att fördela knappa resurser. Alla har vi väl våra favoritområden som vi gärna tilldelar ökade anslag. På samma sätt finns det områden vi inte värnar lika mycket om. Bloggkollegan Ekonomiskt oberoende innan 30 vill till exempel dra ner på biståndet. Jag satsar gärna lite mindre pengar på partistöd, presstöd och stöd till religiösa samfund, bara för att nämna några områden.

Nästan alla utgiftsposter i den omfattande statsbudgeten kan diskuteras och diskuteras dessutom ofta flitigt. Somliga vill höja försvarsanslagen, andra vill minska barnbidragen. Eftersom resurserna är knappa gäller det som regel att minska anslagen till ett område för att kunna öka anslagen inom ett annat.

Det finns dock ett kapitel i statsbudgeten som aldrig ifrågasätts. Jag tänker på Assistansersättningen som 2014 beräknas sluka 30 miljarder kronor. Utslaget på de endast 17 000 brukarna blir det alltså nästan 2 miljoner kronor per assistansberättigad.

Låt mig först klargöra att jag inte är motståndare till systemet med personliga assistenter rent principiellt. Jag är beredd att avdela omfattande resurser för att göra livet bättre för handikappade. Jag är dock inte beredd att avdela hur stora resurser som helst och jag är definitivt inte beredd att acceptera ett system som sväller över alla gränser utan att någon ifrågasätter kostnaderna.

30 miljarder är ingen anmärkningsvärd kostnad. Försvar och samhällets krisberedskap kostar i en jämförelse ungefär 46 miljarder. Rättsväsendet går lös på 36 miljarder kronor. Universiteten och högskolorna kostar 38 miljarder, studiestödet 24 miljarder. Det anmärkningsvärda är att dessa 30 miljarder går till en liten grupp om endast 17 000 brukare!

"Nu är du bara småsint Gustav! Klart de handikappade skall ha sina assistenter!" Låt mig problematisera frågan. Om du har turen att bli handikappad innan du fyller 65 år får du din assistansersättning även som pensionär. Om du blir handikappad efter 65 år fyllda återstår ett liv i det vanliga vårdsystemet, dvs på ålderdomshem, sjukhem och sjukhus. De äldre har inte rätt till personliga assistenter för att kunna fortsätta leva ett värdigt liv efter en olycka. Endast personer under 65 år har det. Är det självklart att satsa 30 miljarder kronor på 17 000 brukare under 65 år eller kan det vara aktuellt att minska summan 30 miljarder till 25 miljarder och istället satsa 5 extra miljarder inom äldrevården? Det handlar alltså i slutändan om vanlig hederlig svensk fördelningspolitik. Vilka grupper skall gynnas?

När reformen om personliga assistenter till handikappade infördes 1994 beräknades kostnaden till 1 miljard kr och omfattningen till 6 000 personer. År 2000 var kostnaden 7 miljarder kr och år 2005 14 miljarder kronor. 2014 beräknas kostnaden bli 30 miljarder kronor. Det är inte helt orimligt att kostnaden inom 10-20 år ligger på 50-60 miljarder kronor om man beaktar den hittillsvarande ökningstakten.

Jag tror att vi har att göra med en lagstiftning som i sig själv är kostnadsdrivande. Det är mindre troligt att de handikappade på bara några år har ökat kraftigt eller att det tidigare fanns ett stort och osynligt behov. Att bidragssystem leder till att bidragstagarna försöker maximera det egna uttaget är inte konstigt.

Är det självklart att att var och en har rätt att passas upp i hemmet 24 timmar per dygn? Är det inte mer rimligt att personer som inte kan ta hand om sig själva istället får bo på speciella boenden? Jag förstår mycket väl att det är trevligt att bo kvar i sin egen lägenhet även efter att man har blivit helt förlamad. Frågan är om det är rimligt ur ett fördelningspolitiskt perspektiv. Ett stort antal assistenter skulle kunna sparas in genom att låta 10 brukare som idag bor i egna lägenheter spridda över en stad istället bo i egna lägenheter i ett och samma hus. En assistent skulle då kanske kunna ha sömnjour för två eller tre brukare samtidigt istället för som idag endast en enstaka.

Uppenbarligen är det så att personer som idag har rätt till personliga assistenter inte hade det för 5, 10 eller 15 år sedan. Var Sverige på den tiden ett inhumant samhälle?

Låt mig avslutningsvis säga att jag vill att handikappade skall ha ett bra liv. Jag anser dock inte att systemet med personliga assistenter nödvändigtvis är det enda systemet som kan åstadkomma ett värdigt liv för handikappade. Många personer får rimligtvis ett lika bra liv på ett gruppboende där brukarna kan dela på personalen snarare än att varje brukare skall ha en egen personalstab. Politik handlar i stor utsträckning om att fördela knappa resurser. Politikerna måste visa att nyttan av systemet med personliga assistenter överstiger den nytta resurserna kan ge inom alternativa användningsområden, exempelvis ökade satsningar på sjukvård eller äldreomsorg.

Svart vecka

Det har varit en intressant börsvecka. Med tanke på rubriken kan jag inte skriva att det har varit en negativ börsvecka eftersom jag då skulle få Diskrimineringsombudsmannen efter mig.

Så här mycket fattigare har jag blivit sedan den senaste uppdateringen 1 maj:

24 830 kr.

Den första maj var jag god för 375 509 kr och idag endast 350 679 kr, dvs jag har blivit 6,6 procent fattigare på en dryg vecka, varav merparten av minskningen beror på börsfallet (en liten del kan naturligtvis precis som vanligt hänföras till konsumtion).

lördag 8 maj 2010

Göteborg är en genomkorrumperad stad

Jag kan inte säga att jag blev överraskad när Janne Josefsson upptäckte korruption i Göteborgs kommunala förvaltningar och bolag. Göteborgs kommun är genomkorrumperad och med tanke på hur "systemet" ser ut i Göteborg är detta inte alls särskilt förvånande.

I Göteborg prenumererar ett parti på makten: Socialdemokraterna.

Ett stort antal kommunala bolag utan någon som helst insyn bedriver vitt skilda verksamheter och dessa bolag äger dessutom varandra i komplicerade koncernstrukturer.

"Göteborgsandan" innebär inget annat än att beslut fattas inom ramen för en grabbkultur utanför de beslutande organen, utan insyn och utan möjlighet till egentlig uppföljning.

Det finns ingen politisk opposition i Göteborg. De borgerliga politikerna sitter i knät på socialdemokraterna och står fullt ut bakom det politiska system som bevisligen leder till korruption.

Politikerna och byråkraterna, tjänstemännen i de kommunala bolagen samt dessa närstående bolag ligger alla med varandra. Familjemedlemmar gynnas på olika sätt. Några exempel: Göran Johanssons bevisat inkompetenta dotter Anna Johansson - som saknar både utbildning och arbetslivserfarenhet - gjordes till stadsdelsnämndsordförande och sitter numera i Göteborgs kommunstyrelse. Dottern till en av de misstänkta tjänstemännen i den nu aktuella Allbäckhärvan är stadsjurist och har bl a haft som uppgift att kontrollera Idrotts- och föreningsförvaltningen där hennes pappa var anställd. Dotterns chef, stadsjuristen Gunnar Andersson, är sambo med förre vd:n på det korruptionsanklagade kommunala bolaget Familjebostäder. Göteborgs sossepamp Annelie Hulthén var tidigare gift och har barn med den PR-konsult, Morten Rud Pedersen, den anklagade byggherren Stefan Allbäck anlitat. Ordförande i Morten Rud Pedersen AB är den tidigare ledande Göteborgsmoderaten Johnny Magnusson. Göran Johanssons och Annelie Hulthéns tidigare politiske sekreterare Anders Hulterström förhandlar om att bli anställd konsult hos Morten Rud Pedersen. Anders Hulterström är ordförande i Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, det mäktiga koncernbolag som äger bland annat Liseberg, Göteborg Energi och Göteborgs Hamn. Anders Hulterströms pappa, den gamle sossetoppen Sven Hulterström är för övrigt ordförande i Göteborgs Hamn AB. Anders Hulterströms ersättare i arbetet med budgetfrågor heter Johan Carlsson och är sambo med kommunalrådet Helena Nyhus som är ordförande i Idrotts- och föreningsnämnden, som ju är den nämnd som anlitade vaktbolag för att stänga ute Janne Josefsson från ett öppet sammanträde. I Göteborg ligger alla med alla. I Göteborg håller alla varandra bakom ryggen. Kan någon verkligen vara förvånad över att korruption uppstår i en sådan miljö?

Ta gärna en titt på kommunstyrelsen. Utöver Göran Johanssons dotter, som ju ärvt uppdraget hittar vi där även bland annat en alkoholiserad kvinna med kriminella kopplingar. Men detta är ju Göteborg och i Göteborg talar politikerna inte illa om varandra. Väljarna känner därför inte till vilken bakgrund kommunstyrelsens politiker har.

När ett parti prenumererar på makten och styr genom grabbkultur och informella beslutsvägar uppstår korruption.

Göteborg är en myriad av kommunala bolag och förvaltningar som äger varandra i ett invecklat schema. De högsta tjänstemännen är sossar. Näringslivet och politikerna ligger i samma säng. Röran är total.

Min lösning är enkel: Hela det politiska toppskiktet skall avgå. Alla kommunala förvaltningschefer skall bytas ut. All personal på stadskansliet skall sägas upp och får söka sina tjänster på nytt när nya chefer har tillträtt. Ett nytt politiskt system skapas som går ut på att oppositionen faktiskt granskar och opponerar sig mot den styrande majoriteten snarare än att vara en del av den informellt. De kommunala bolagen säljs ut (privata näringsidkare riskerar därefter inte att bli utkonkurrerade av skattesubventionerade bolag). Idrotts- och föreningsförvaltningen flyttas lämpligen från sina slottslika lokaler i Kvibergs kaserner till en fastighet närmare Gustav Adolfs torg. Göteborgs tingsrätt har nyligen flyttat till nya lokaler så det finns faktiskt en ledig fastighet i direkt anslutning till Stadskansliet. En lokal som både politiker och tjänstemän i Göteborg skall vara glada över att inte ha stiftat närmare bekantskap med tidigare.

Tyvärr är det inte möjligt att som i Italien tillsätta särskilda domare och åklagare med extraordinära befogenheter när det visar sig att en stad är lika genomkorrumperad som Göteborg. I Sverige kan en domstol inte upplösa korrumperade politiska församlingar och sätta städer under tvångsförvaltning. Annelie Hulthén kan andas ut.

fredag 7 maj 2010

Mer om Spiltan

Jag fick som tidigare nämnts Spiltans årsredovisning på posten. Utmärkt toalettläsningslitteratur (toaletten är den plats på vilken jag läser årsredovisningar - en hel liten hög med årsredovisningar ligger inne i badrummet).

I Spiltans årsredovisning läser jag att de totala kostnaderna för att driva Spiltan under 2009 uppgick till 5,5 miljoner kronor. Detta ger i relation till värdet av tillgångarna en kostnadsandel på inte mindre än 3,4 procent! Spiltan med vd Per H Börjesson brukar med jämna mellanrum gå till frontalangrepp mot fondbolagen och deras, som det heter, orimligt höga avgifter. Att Spiltan då har en kostnadsandel på hela 3,4 procent inger inte direkt förtroende. Investmentbolagskollegan Industrivärden hade under samma period förvaltningskostnader på 0,2 procent av portföljens värde. Spiltan har alltså en kostnadsnackdel på 3,2 procentenheter av portföljvärdet gentemot Industrivärden. Det vill till att Spiltans ledning är synnerligen lyckosam i sina placeringsval för att kunna kompensera för denna kostnadsnackdel.

Industrivärden är förmodligen det investmentbolag på börsen med den lägsta kostnadsandelen men även i jämförelse med de flesta andra större investmentbolag har Spiltan en kostnadsnackdel.

onsdag 5 maj 2010

Jag tycker synd om Spiltans postansvarige

Jag är inte kund hos Spiltan men tycks ändå vara uppsatt på någon postlista eftersom jag med jämna mellanrum får material tillsänt mig. Idag damp till exempel årsredovisningen för 2009 ner i brevlådan. Kuvertet var frankerat med inte mindre än 21 frimärken; 20 st 75 öres och ett 9-kronors!

Är fenomenet frankeringsmaskin okänt ute i obygden (Stockholm)?

lördag 1 maj 2010

Ekonomisk ställning 30 april 2010

Räntesparande: 78 363 kr.
Hedgefonder: 40 185 kr.
Aktiefonder: 131 462 kr.
Aktier: 125 499 kr.

Summa tillgångar och skulder: 375 509 kr.

Under april ökade sparkapitalet i värde med 10 869 kr (3 procent).

Köp: Brummer Multi-Strategy 2XL (stor affär) och JPM Global Natural Resources (liten ökning).
Försäljningar: Avanza Zero (liten minskning) och Skagen Global (liten minskning).
Mottagna utdelningar: Investor och Lundbergföretagen.

Hela månadens värdeökning kan hänföras till stigande aktie- och fondkurser. Utgifterna översteg inkomsterna och sparandet var alltså negativt i april.

Det finns inte längre någon "överskottslikviditet" på mina konton och jag har därför inte möjlighet att köpa något utan att först sälja något annat (även om jag naturligtvis kan utnyttja belåningsmöjligheten i kapitalförsäkringen för att överbrygga gapet mellan in- och utbetalningar vid sådana sälj/köp).