fredag 31 mars 2017

Ekonomisk ställning 31 mars 2017

Aktier: 991 158 kr
Fonder: 128 432 kr
Övriga tillgångar: 349 102 kr.

Summa tillgångar: 1 468 692 kr.
Under 2017 har mina tillgångar ökat i värde med 106 312 kr och mars kan således avslutas med ett nytt ATH.

Aktuella aktie- och fondinnehav syns nedan.


-->