fredag 30 september 2016

Ekonomisk ställning 30 september 2016


Räntesparande: 393 981 kr.
Fonder: 120 559 kr.
Aktier: 792 640 kr.

Summa tillgångar: 1 307 180 kr.

Uppdateringarna är något sporadiska nuförtiden men på grund av nytt ATH fick det bli ett sådant här sammanfattande inlägg. I portföljen finns inte längre några hedgefonder. Vi ser en aktie/ränte-andel på 70/30. Hela innehavet i Arcam är sålt och det äventyret slutade med cirka 50 procent i vinst. Innehavet i Hansa Medical har vuxit dramatiskt och är nu värt en bit över 40 000 kr. Flera små spännande bolag har tillkommit men då jag inte vill uppmuntra till spekulation utan sparande nämner jag istället att investmentbolagen fortfarande utgör grunden i min aktieportfölj.

tisdag 6 september 2016

Bud på innehavsbolaget Arcam

Ett av sparportföljens innehav blev idag föremål för ett uppköpserbjudande. Det handlar om Arcam, till vars aktieägare General Electric riktat ett erbjudande värt 285 kr per aktie.Tyvärr är Arcam ett av mina minsta innehav. Mitt genomsnittliga anskaffningsvärde uppgår till 189 kr så vinsten räcker väl ungefär till en uppsättning nya vinterdäck till nya bilen.

Det är synd att i princip alla små svenska växande tech-bolag köps upp från utlandet. Förhoppningsvis trillar det in konkurrerande bud på högre kurser. Ett av de buden får gärna komma från Svenska Sandvik så vi kan behålla denna lilla pärla inom landet.

GE är för övrigt kund till Arcam. Det faktum att bolaget nu köper upp Arcam betyder sannolikt att man ser ett stort eget behov av 3D-printers framöver. Om GE istället för att köpa upp Arcam lagt order i bolaget på 50-100 3D-printers hade vi sannolikt sett aktiekursen stiga till över 400 kr.