onsdag 1 januari 2014

Ekonomisk ställning 31 december 2013

Räntesparande:  295 380 kr.

Hedgefonder: 95 736 kr.
Aktiefonder: 93 048 kr.
Aktier: 443 547 kr.

Summa tillgångar: 927 711 kr.

Andel räntesparande 31,8%
Andel hedgefonder 10,3%
Andel aktiesparande 57,8%
Andel aktier Sverige 71,8%

Utveckling per månad
januari: 32 399 kr
februari: 23 102 kr
mars: 16 740 kr
april: 24 623 kr
maj: 16 391 kr
juni: 484 kr
juli: 25 513 kr
augusti: 472 kr
september: 27 850 kr
oktober: 28 234 kr
november: 15 234 kr
december: 19 938 kr

Under december har sparkapitalet ökat i värde med 19 938 kr (2,2 procent). Året må ha avslutats med en fin ökning av de totala tillgångarna men december kännetecknades annars av en ovanligt hög kostnadsnivå, vilket märks på minskningen av posten räntesparande. Utgifterna översteg inkomsterna med cirka 10 000 kr under den gångna månaden. Dags att ta nya spartag i januari således.