måndag 29 oktober 2012

Köp av Fortum

Jag har idag köpt på mig 80 aktier á 14,15 EUR i Fortum till kronkursen 8,67. Därmed användes för första gången även mitt investeringssparkonto för en placering och det är i investeringssparkontot alla nya innehav kommer hamna hädanefter. Innehavet i Fortum är portföljens minsta men det är väl inte helt osannolikt att det utökas successivt.

måndag 1 oktober 2012

Ekonomisk ställning 30 september 2012

Räntesparande: 227 423 kr.
Hedgefonder: 87 538 kr,
Aktiefonder: 89 322 kr.
Aktier: 253 935 kr.

Summa tillgångar: 658 218 kr.

Andel räntesparande 34,6%
Andel hedgefonder 13,3%
Andel aktiesparande 52,1%
Andel aktier Sverige 74,0%

Dags för årets tredje kvartalsrapport. Tillgångarna har under tremånadersperioden ökat i värde med 42 330 kr (6,9 procent). Perioden har varit nästan helt transaktionsfri. Först efter ihärdiga studier av depåhistoriken lyckades jag hitta ett pyttelitet köp i Svolder i början av juli. Jag har några aktier under bevakning och till rätt kurs är det fullt möjligt att portföljen får ett nytillskott innan året är slut. Förmodligen sker köpet i så fall inom ramen för mitt nystartade investeringssparkonto. Även om de gamla innehaven får ligga kvar i kapitalförsäkringen pga transaktionskostnader och en vilja att inte ha samma aktier i två olika depåer ser jag inga fördelar med att nyplacera i en kapitalförsäkring istället för investeringssparkonto.