torsdag 1 juli 2021

Ekonomisk ställning 30 juni 2021

Aktier: 1 762 364 kr

Fixed income: 199 100 kr

Aktiefonder: 605 426 kr

Räntesparande: 467 567 kr.

Summa tillgångar: 3 034 457 kr.


Andel aktiesparande: 84,6 %.

Andel räntesparande 15,4 %.


Per den sista juni uppnåddes återigen ett nytt ATH för sparportföljen. Gött att ha lite marginal ner till 3 miljoner kr!
Inga kommentarer: