torsdag 22 oktober 2009

Inte enbart positivt med stigande börser

Jag får ibland frågan hur jag ser på börsläget: visst känns det fint med +40 procent i år? Men faktum är att jag i nuläget faktiskt inte är intresserad av kraftigt stigande börser. Jag ser mig själv som nettosparare ett antal år framöver och som sådan gynnas jag bäst av relativt låga ingångsvärden. Kanske hade det varit annorlunda om jag haft någon miljon på kontot men så länge förmögenhetsökningen huvudsakligen sker genom det månatliga sparandet är det inte enbart positivt att Stockholmsbörsen stigit med över 40 procent i år. I takt med att sparkapitalet växer i omfång och att nysparandet därmed blir allt lägre i förhållande till kapitalets totala storlek blir det viktigare med stigande kurser. Där är vi inte än. Börsuppgången hade gärna fått försenas med något år eller två.

1 kommentar:

Dexter sa...

Jag är inne på din linje. Jag skulle inte ha något emot låga värden på börsen ett par år framöver. Då får man en mycket bättre hävstångseffekt.