måndag 20 september 2010

Nordnet bryter mot Aktiebolagslagen?

Nordnet med vd Carl-Viggo Östlund i spetsen har gett sig in i den politiska debatten genom att skänka pengar till vänsterextrema- och andra stolleorganisationer i ett försök att motarbeta riksdagspartiet Sverigedemokraterna. Jag skriver om det här.

Jag har fått vissa indikationer inifrån Nordnet om att detta agerande redan gett upphov till stor upprördhet bland flera kunder samt även rena kundavhopp. Kundflykt innebär värdeförlust för Nordnets aktieägare. Samtidigt lär uppmärksamheten kring Nordnet och dess verkställande direktörs umgänge med vänsterextremister även resultera i ett minskat kundinflöde till Nordnet. Det är Nordnets aktieägare som får betala notan när Nordnet och dess ledning ger sig in på den politiska spelplanen.

Jag uppmanar nu Nordnets aktieägare att kräva klara besked från Nordnet om hur stora kundförluster Carl-Viggo Östlunds agerande givit upphov till samt även en bedömning kring påverkan på kundinflödet. Aktieägarna bör sedan kräva Nordnet och vd Carl-Viggo Östlund på skadestånd för de förluster och uteblivna intäkter agerandet åsamkat bolaget och dess aktieägare. När Carl-Viggo Östlund i egenskap av vd för Nordnet kampanjar mot politiska partier och skänker pengar till vänsterextrema organisationer agerar han inte för bolagets och aktieägarnas bästa i enlighet med Aktiebolagslagen och bolagsordningen. Missnöjda aktieägare bör ha goda möjligheter att kräva skadestånd.

Inga kommentarer: