söndag 25 november 2007

Ekonomiskt utgångsläge

Vid varje månadsskifte gör jag en sammanställning över mina tillgångar. Om jag publicerar den senaste månadssammanställningen här måste jag inleda bloggkarriären med att redovisa en minskad förmögenhet vid nästa månadssammanställning eftersom börsen har haft en bedrövlig utveckling i november. Men vad gör man inte för sina läsare? Skadeglädjen är ju den enda sanna glädjen.

Tillgångar och skulder 31 oktober 2007

Sparkonton: 75 086 kr.
Aktiefonder: 70 851 kr.
Aktier: 28 025 kr.

Skulder: 0 kr.

Summa tillgångar och skulder: 173 962 kr.


Egentligen lever jag inte särskilt sparsamt. Däremot håller jag noggrann koll på mina utgifter. Jag upprättar en månadsbudget och för sedan in alla utgifter i den. Utfallet för oktober månad var ett "budgetöverskott" på 7678 kr vilket alltså motsvarar mitt sparande för denna månad. För november månad har jag budgeterat ett överskott på 6550 kr.

Inga kommentarer: