söndag 16 mars 2008

Lite målsättningar

Vid årets början satte jag ett mål om att mitt kapital skulle växa till 270 000 kr vid årets slut. I skrivande stund har kapitalet istället minskat med cirka 5 000 kr. Det blir alltså svårt att nå årets mål såvida börsen inte stiger kraftigt under det andra halvåret.

Målsättningar är dock kul och jag har därför bestämt att mitt kapital om två år skall vara fördubblat, dvs uppgå till 360 000 kr. Givet ett sparande på 6 000 kr per månad måste kapitalavkastningen uppgå till 36 000 kr, vilket motsvarar 20 procent av 180 000 kr, vilket alltså är utgångsläget. Om miljonen skall komma innan jag dör vill det till att jag sätter fart. Jag räknar med en rejäl börsuppgång 2010-2011, annars kan det nämligen bli svårt att nå målet om ett sparkapital på 500 000 kr om 3 år. Givet ett sparande på 6 000 kr per månad i tre år måste kapitalet avkasta 104 000 kr på tre år. Detta motsvarar 57,7 procent av 180 000 kr. Ränta på ränta effekten och räntan på ett hela tiden (förhoppningsvis) allt större kapital gör dock att det inte är helt orealistiskt att räkna in över 100 000 kr i kapitalavkastning på 36 månader. Jag återkommer med resultatet av dessa mål någon gång i mars 2011.

1 kommentar:

Poor me sa...

Då skriver jag ner det i min almanacka så att jag inte missar det.