tisdag 12 januari 2021

Redan de gamla romarna...strävade efter FIRE!

Jag läste nyligen boken SPQR - historien om det antika Rom, av Mary Beard. Alla våra moderna bekymmer och önskningar existerade redan då, inklusive en strävan efter FIRE. Jag citerar några stycken av relevans för FIRE-entusiasten.

Den produktive statsmannen, talaren och brevskrivaren Cicero föraktade oss som måste arbeta för levebrödet: "Pengarna som kommer från att man säljer sin arbetskraft är vulgära och oacceptabla för en gentleman...för lön är i praktiken detsamma som slaveriets bojor." Hans tankar känns igen från vissa på finanstwitter.

Mary Beard skriver: "Det blev en kliché i romerska moralpredikningar att en sann gentleman får sin utkomst från sina lantegendomars profit, inte från lönearbete som av princip var utan heder. Den latinska vokabulären i sig själv fångar tanken - mänsklighetens önskansvärda tillstånd var otium (inte så mycket "fritid" som det ofta översätts, utan möjligheten att ha kontroll över sin egen tid). "Affärer" av något slag var des icke önskade motpol, negotium ("Icke-otium")."

Det som skiljer en modern FIRE-entusiast från en romare är kanske inte så mycket tankesättet utan möjligheterna för en vanlig arbetare att idag genom egna beslut övergå från en tillvaro av negotium till otium.


Inga kommentarer: