måndag 30 september 2019

Ekonomisk ställning 30 september 2019

Aktier: 1 324 113 kr
Preferensaktier: 37 223 kr
Aktiefonder: 206 453 kr
Räntesparande: 337 578 kr

Summa tillgångar: 1 905 367 kr.

Det är en synnerligen trög utveckling av sparportföljen i år men i september infann sig åtminstone ett nytt ATH, även om det var på håret.

Inga kommentarer: