torsdag 11 oktober 2018

Köpte Bahnhof och Öresund

I och med att jag på senare tid har skalat av lite vinst i Hansa Medical finns det pengar över i den del av portföljen som är tänkt för aktieplaceringar. En del av de pengarna använde jag till att köpa aktier i Bahnhof och Öresund under dagens kraftiga nedgång.

Bahnhof är ett bolag jag tittat på länge med aldrig har köpt eftersom jag har tyckt att aktien är för dyr. Den ser inte billig ut idag heller men till min köpkurs 28,70 kr har aktien i alla fall backat cirka 20 procent på kort tid.

Jag ökade även i investmentbolaget Öresund, ett litet innehav på endast cirka 1,5 procent av portföljen. Jag kan tänka mig att öka den andelen till runt 5 procent på sikt men då aktien ofta handlas till kraftig substanspremie har det tagit emot att trycka på köp-knappen. Nu är premien nere på endast cirka 2 procent och det tycker jag är okej. Öresund köper man om man tror att Mats Qvibergs aktienäsa på lång sikt kommer slå index klart. Gör han det spelar det ingen roll att man betalar en premie. Tror man inte på Qvibergs förmåga att slå index skall man överhuvudtaget inte äga Öresund eftersom aktien då borde handlas till stor rabatt, precis som de flesta andra investmentbolagen.

Inga kommentarer: