lördag 1 september 2018

Ekonomisk ställning 31 augusti 2018

Aktier: 1 259 061 kr
Fonder: 153 851 kr
Övriga tillgångar: 355 289 kr
Summa tillgångar: 1 768 202 kr

Under 2018 har sparportföljen ökat i värde med 155 856 kr och jag kunde således vid denna månadsavstämning notera ett nytt ATH. 

Inga kommentarer: