söndag 29 januari 2017

Utdelningar och utdelningar

Avanza har tydligen en massa funktioner gömda som en datorinkompetent person har svårt att hitta till. Jag hittade t ex först igår nedanstående diagram över hur mina utdelningar har utvecklat sig genom åren. För 2016 ser vi en minskning med 5 procent men det är jag inte helt nöjd med. Kinnevik valde nämligen att återköpa aktier istället för att dela ut pengar och den summan hamnade i mitt fall på 6408 kr. Totalt blir summan för 2016 därmed istället 27065 kr (istället för 20657 kr) vilket är en ökning med 24,5 procent (inte en minskning med 5 procent). Utdelningsökningen drogs annars ner av att jag under fjolåret valde att köpa mycket aktier i bolag som inte delar ut, t ex Sobi och Hansa Medical.

Vi går snart in i utdelningssäsong och min egen prognos över utdelningar från kärninnehaven visar att dessa just nu kommer utdela cirka 26 000 kr, vilket antingen är en kraftig ökning eller liten minskning mot fjolåret beroende på hur man räknar enligt ovan. Jag kommer dock förhoppningsvis hinna köpa ytterligare lite aktier innan utdelningarna kommer in på kontot. Swedbank förväntas öka utdelningen kraftigt i år så prognosen står mycket och faller med att så blir fallet.


Inga kommentarer: