söndag 1 januari 2017

Ekonomisk ställning 31 december 2016

Räntesparande: 363 978 kr.
Fonder: 119 743 kr.
Aktier: 878 659 kr.

Summa tillgångar: 1 362 380 kr.

Under 2016 har mina tillgångar ökat i värde med 191 090 kr och året kunde avslutas med ett nytt ATH. 

Inga kommentarer: