tisdag 19 april 2016

Kinnevik kastar pengar på aktieägarna

Mitt gamla innehavsbolag Kinnevik har genomfört ett antal mycket framgångsrika försäljningar det senaste halvåret och anser sig därför ha för mycket pengar i kassan. Utöver den föreslagna utdelningen på 7,75 kr per aktie kommer bolaget därför att dela ut ytterligare 18 kr per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram. Aktieägarna tillförs således totalt 25,75 kr per aktie.

Eftersom jag äger 348 aktier i Kinnevik ger inlösenprogrammet mig 6264 kr och totalt handlar det om 8961 kr som förs från Kinneviks kassa till min egen. Detta innebär, lite oväntat, att Kinnevik blir det av mina innehav som i år ger mig den största utdelningen i såväl procent som kronor.

Inga kommentarer: