tisdag 26 januari 2016

Peptonic Medical

Den mycket överskattade Micke Syding tipsade i somras i någon podd om bolaget Peptonic Medical, som var i färd att genomföra en studie av oxytocin mot en vanlig kvinnoåkomma. Just då och där väcktes inte direkt min köplust eftersom det framstod som uppenbart att Sydings framgångar mest berodde på tur. Den aktuella studien misslyckades också, aktien dök och nyemission genomfördes.

När studieresultaten granskats mer ingående kom bolaget fram till att misslyckandet berodde på hanteringen av preparatet och en ny studie drogs igång. Den sista tredjedelen av försökskvinnorna hade fått rätt instruktioner och för dessa blev behandlingsresultaten goda men totalt blev studien en katastrof. Om resultaten i den nya studien speglar de som blev för den sista tredjedelen av kvinnorna i första studien kan vi nog se fram emot en liten succé för Peptonic. Jag hoppas i alla fall på det och köpte häromdagen en liten lottopost på några promille av portföljvärdet.

Inga kommentarer: